“Žene sa invaliditetom na selu” – Nastavak Kampanje za osnaživanje žena u ruralnim sredinama

Kampanja za osnaživanje žena u ruralnim sredinama, kao što je već najavljeno, nastavlja se i tokom 2022. godine.

Program se sprovodi održavanjem serije tribina na kojima će se razgovarati sa ženama različitih uzrasnih kategorija, obrazovnog statusa, zdravstvenog stanja u ruralnim sredinama. Sa ženama razgovararamo o unapređenju položaja žena sa invaliditetom na selu, ekonomskom osnaživanju žena kroz žensko inovativno preduzetništvo, osnaživanje žena u borbi protiv porodičnog nasilja, ohrabrivanju žena da učestvuju u preventivnim zdravstvenim pregledima i o drugim temama koje doprinose njihovom osnaživanju i integrisanju u društvenu zajednicu.

Na tribinama će govoriti žene sa invaliditetom sa sela i članovi njihovih porodica sa ženama sa sela koje se ističu po inovativnim idejama i zalažu za radna prava i poboljšanje položaja žena na selu, kao i sa predstavnicima organizacija koje se bave osnaživanjem žena, između ostalog kroz borbu protiv nasilja u porodici i predstavnici institucija (opštinske uprave, centri za socijalni rad, turističke organizacije, domovi zdravlja, obrazovne institucije i dr.)

Kako je to izgledalo prethodnih godina možete pogledati na ovom linku.

Da podsetimo, priča je počela 8. marta 2019. godine, kada je u Narodnoj skupštini Republike Srbije realizovana Statusna konferencija pred početak ove nacionalne kampanje, a sutra tribinu realizujemo u Donjem Tovarniku, gde će nas ugostiti žene iz Udruženja "Sunčev cvet".

Od samog početka ovaj projekat kao glavni institucionalni partner podržava Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, brojni sponzori i donatori, a naš glavni medijski pokrovitelj je Color Media Communications iz Petrovaradina.

Projekat realizuje Udruženje "The Best Fest" iz Novog Sada.

color media communicationsDonji Tovarnikkampanjaministarstvo za rad zapošljavanje boračka i socijalna pitanjaUdruženje "Sunčev cvet"Udruženje The Best FestŽene sa invaliditetom na selu