Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije organizuje trening kurs nuklearnog prava

Povodom vesti koje je Međunarodna agencija za atomsku energiju (MAAE) objavila na svom sajtu u vezi sa planovima da uvede nuklearno pravo na fakultete, Slađan Velinov, direktor Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije, uputio je pismo Rafaelu Marijanu Grosiju, generalnom direktoru MAAE u kojem ga je obavestio o dešavanjima u Republici Srbiji na tu temu.

Naime, direktor Velinov upoznao je gospodina Grosija sa detaljima Sporazuma o saradnji, koji je Direktorat 15. decembra 2022. godine, zaključio sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Beogradu, a čiji su potpisnici bili Slađan Velinov, direktor Direktorata i prof. dr Zoran Mirković, dekan Pravnog fakulteta.

Rafael Marijano Grosi izrazio je veliko zadovoljstvo što je ostvarena ovakva saradnja koja otvara mogućnosti usavršavanja studenata završne godine, kao i studenata na postdiplomskim studijama u oblasti nuklearnog prava.

Generalni direktor MAAE navodi da je upoznat sa nedavno održanim konsultacijama između Kancelarije za pravne poslove pri MAAE i Direktorata, u vezi sa održavanjem dvonedeljnog naprednog trening kursa u oblasti nuklearnog prava za države članice MAAE u regionu Evrope i Centralne Azije, te da će podržati sve dalje dogovore i planove za uspešnu realizaciju ovog kursa u Republici Srbiji.

Poziv i podrška za organizovanje trening kursa, od strane generalnog direktora MAAE, predstavlja izuzetno priznanje našoj zemlji, kao i izraz visokog nivoa poverenja MAAE prema Republici Srbiji i Direktoratu i potvrda je prepoznavanja svih dosadašnjih napora koje je naša zemlja činila u oblasti obezbeđivanja najviših nivoa radijacione i nuklearne sigurnosti i bezbednosti.

Takođe, skup će biti izvanredna prilika za razmenu stečenih iskustava i znanja zemalja Evrope i Centralne Azije u ovoj oblasti. Učesnici skupa imaće mogućnost da od najeminentnijih eksperata MAAE dobiju saznanja o svim relevantnim dostignućima u oblasti sveobuhvatnog nuklearnog prava.

Ne treba posebno naglašavati koliko veliki i pozitivan uticaj će imati održavanje skupa na dalje unapređenje zaštite zdravlja ljudi i životne sredine u Republici Srbiji.

Foto: Promo

Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost SrbijeMeđunarodna agencija za atomsku energiju (MAAE)Pravni fakultet Univerziteta u BeograduRafael Marijano GrosiSlađan Velinovtrening kurs nuklearnog pravaZoran Mirković