Potpisan Aranžman o razmeni tehničkih informacija i saradnji u oblasti nuklearne sigurnosti između regulatornih tela Srbije i SAD

Direktor Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije, Slađan Velinov i direktor Regulatorne Komisije za nuklearnu energiju SAD, Kristofer Hanson, potpisali su danas Aranžman o razmeni tehničkih informacija i saradnji u oblasti nuklearne sigurnosti. Regulatorna tela Republike Srbije i SAD u oblasti sigurnosti i bezbednosti nuklearnih postrojenja i radioaktivnog materijala, prepoznala su zajednički interes za zaključenje ovog Aranžmana, koji se prvenstveno ogleda u naporima, i jednog i drugog tela, da u svojim zemljama osiguraju najviši stepen zaštite zdravlja stanovništva i životne sredine, od mogućih štetnih dejstava jonizujućeg zračenja.

"Od danas, svi ti napori dobijaju jedan viši kvalitet, posebno sa aspekta Direktorata, jer pristup znanju i iskustvu u radu Regulatorne Komisije za nuklearnu energiju SAD, koji nosi potpisivanje ovog Aranžmana, za nas predstavlja ogroman benefit, koji će nesumnjivo unaprediti rad Direktorata. Iako nuklearna energetika nije zastupljena u energetskom miksu u Srbiji, primena izvora zračenja u industriji i medicini trudi se da prati najnovije tehnologije", rekao je direktor Velinov.

Činjenica da, naročito poslednjih godina, stručnjaci Direktorata participiraju u sve većem broju ekspertskih misija pod okriljem MAAE, predstavlja svojevrsnu garanciju da je i Direktorat u stanju da pruži svoj puni doprinos kako realizaciji ciljeva ovog Aranžmana, tako isto kroz tu realizaciju i regulatornim telima drugih zemalja sa kojima Regulatorna Komisija za nuklearnu energiju SAD ima zaključene slične aranžmane.

Direktor direktorata je tokom ovog sastanka naglasio važnost potpisivanja ovog Aranžman u jubilarnoj godini, kada obeležavamo 70 godina od istorijskog govora predsednika Ajzenhauera, a u isto vreme u godini kada se obeležava 80 godina od smrti našeg velikog naučnika Nikole Tesle.

Velinov je istakao posebnost i značaj velikog američkog građanina srpskog porekla, koji je od svoje 28. godine živeo i stvarao u Americi i celom svetu ostavio oko 700 patenata.

"Uveren sam da od danas počinje period kvalitetnog i iskrenog partnerstva Direktorata i Regulatorne Komisije za nuklearnu energiju SAD u oblasti sigurnosti i bezbednosti nuklearnih postrojenja i radioaktivnog materijala, za dobrobit svih nas i šire međunarodne zajednice", zaključio je Slađan Velinov.

Foto: Srbatom

Aranžman o razmeni tehničkih informacija i saradnji u oblasti nuklearne sigurnostiDirektorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost SrbijeKristofer HansonpotpisivanjeRegulatorna Komisija za nuklearnu energiju SADSlađan VelinovSRBATOM