Direktorat u saradnji sa MAAE učestvuje u suzbijanju širenja afričke kuge svinja u Srbiji

Imajući u vidu brzo širenje afričke kuge svinja (AKS) u Srbiji i potrebu za brzim delovanjem, Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije je sredinom prošlog meseca, za potrebe Naučnog instituta za veterinu Srbije (NIVS), zatražio od Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAAE) izuzetnu hitnu podršku u vezi sa dijagnostičkim reagensima potrebnim za brzu dijagnostiku ove bolesti.

S obzirom na to da se očekuje povećanje broja obolelih životinja, tražena je pomoć u vrednosti od 60 hiljada evra u dijagnostičkim reagensima neophodnim za brzu dijagnostiku afričke kuge svinja. Jedan od ključnih elemenata u suzbijanju zaraznih bolesti je brza i pouzdana dijagnostika jer je osnov i prethodi svim budućim aktivnostima.

Naime, predviđajući širenje AKS, kao i dolazak drugih naročito opasnih bolesti usled klimatskih promena, MAAE je finansirala projekat NIVS 2020/2021 "Jačanje kapaciteta nacionalnih referentnih laboratorija za rano otkrivanje, epidemiološki nadzor i kontrolu prekograničnih bolesti životinja u vanrednim situacijama". Zahvaljujući ovom projektu spremnost i laboratorijski kapaciteti su podignuti na najviši nivo.

Afrička kuga svinja (AKS) u Srbiji je prvi put dijagnostikovana 2019. godine kod domaćih svinja. Zahvaljujući preduzetim merama kao i relativno maloj gustini populacije divljih svinja u zahvaćenim područjima, nije došlo do prenošenja virusa i obolevanja divljih svinja. Međutim, početkom 2020. godine, dijagnostikovani su prvi slučajevi afričke kuge u pograničnim područjima sa Rumunijom i Bugarskom, najverovatnije kao rezultat prirodnog širenja bolesti, odnosno kretanja divljih svinja. Preduzete su brojne mere, a najvažnije su obuhvatale pojačan i redukcioni odstrel radi smanjenja brojnosti divljih svinja. Budući da je AKS teško kontrolisati kod divljih svinja, osnovni cilj primenjenih mera je sprečavanje širenja bolesti na domaće svinje. Stoga se u pojedinim područjima pribeglo preventivnoj depopulaciji domaćih svinja.

U Naučnom institutu za veterinarstvo Srbije (NIVS) koji je Nacionalna referentna laboratorija za ovu bolest, ovo virusno oboljenje dijagnostikuje se najsavremenijim molekularnim metodama. Pored toga, vrši se genetska tipizacija i prati evolucija virusa.

Foto: Ilustracija/Pixabay

Afrička kuga svinja (AKS)dijagnostički reagensiDirektorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost SrbijeMeđunarodna agencija za atomsku energiju (MAAE)Naučni institut za veterinu Srbije (NIVS)saradnja