Globalno zagrevanje: Rekordne temperature nas tek očekuju

Prošla godina bila je prema podacima NASA deveta najtoplija od 1880. kada se počelo sa vođenjem evidencije.

Prosečna temperatura iznosila je 14,6 stepeni Celzijusa, što je za 0,6 stepeni više od temperatura u 20. veku.

Jedina godina prošlog veka, toplija od 2012, bila je 1998, zbog fenomena El Ninjo.

Prema nacrtu najnovije američke naučne studije o klimi temperature bi do 2050. godine mogle da porastu između 2,8 i 5,6 stepeni Celzijusa, ukoliko se ne preduzmu odlučne mere.

Većina naučnika veruje da su globalne temperature u porastu zbog emisija gasova sa efektom staklene bašte, koji ostaju zarobljeni u atmosferi.

Pogledajte još