Impresum

Osnivač:

Color Media Communications
Štrosmajerova 3, Petrovaradin, Novi Sad

Direktor:

Robert Čoban
robert.coban@color.rs

Glavna i odgovorna urednica:

Tatjana Mišović
tatjana.misovic@color.rs

Oglašavanje:

Jelena Jahura
jelena.jahura@color.rs

Informacije o svim portalima Color Press Grupe: www.portali.rs

POLJOPRIVREDNI SAJAM