Info

Kako je Japan uspeo da smanji broj pušača

Trend pada prodaje cigareta u Japanu, u periodu između 2011. i 2019. godine, korespondira sa rastom prodaje uređaja koji zagrevaju a ne sagorevaju duvan (Heated Tobacco Products - HTP), ukazuje stručna studija američkih istraživača iz Južne…