Hrvatska: Vlada kupuje mobilne telefone za 5 miliona evra

Radi se o kupovini telefona, kartica i 2.250 modema namenjenih službama šefa države, predsednika parlamenta, premijera, svih ministarstava, državnih službi i uprava.

Hrvatski državni službenici su poželeli tri razreda mobilnih telefona – obične uređaje sa standardnim funkcijama, aparate sa naprednim funkcijama i popularne “pametne telefone”, piše Globus.

Navodi se da će državni službenici dobiti 6.250 smartfona, dok se ostatak nabavke odnosi na obične telefone za niži rang službenika.

Izvor: Blic