Od danas: Vremenska karta u gradskom prevozu, evo uputstva

Vremenska karta je osmišljena kao nova opcija na aparatu za očitavanje kartica, pri čemu se koriste postojeće nepersonalizovane plastične i papirne kartice.

Odabirom ikonice u obliku analognog sata na ekranu automata za očitavanje otvara se meni u kome putnik treba da odabere opciju vremensku kartu i potom prisloni svoju nepersonalizovanu kartu.

Od tog trenutka počinje važenje vremenske karte koje traje 75 minuta, a tokom kojeg, po ceni od 100 dinara, možete promeniti više prevoza.

Još neke detalje možete videti ovde.

(Izvor: Studio B)

Pogledajte još