Usvojen nacrt zakona o rebalansu budžeta: Prihodi 873,4 milijardi, rashodi 1051,7 milijardi

Prema Zakonu o budžetu za 2013. godinu, predviđeni prihodi za ovu godinu bili su 965,7 milijardi dinara, a rashodi 1.087,6 milijardi, dok je budžetski deficit planiran na 121,9 milijardi dinara, odnosno 3,3 odsto BDP.

Deficit budžeta je u periodu januar-maj 2013. godine dostigao iznos od 93,6 milijardi dinara, premašivši prvi put ove godine budžetski manjak iz istog perioda prošle godine za 4,9 procenta na godišnjem nivou.

Prema Nacrtu zakona o rebalansu budžeta za 2013. godinu, kapitalni izdaci iz budžeta za 2013. su smanjeni sa 22,5 milijardi na 14,2 milijardi dinara, pa su tako, na primer, MUP-u Srbije smanjena sredstva za nabavku patrolnih vozila i za jačanje operativno-tehničkih kapaciteta sa 350 miliona na 127,1 milion dinara, kao i budžetski fond za vanredne situacije sa 950 miliona na 81,14 miliona dinara do kraja godine. Ministarstvu finansija u tom delu smanjena su sredstva sa 5,47 milijardi na 3,77 milijardi dinara, a posebno Upravi carina sa 158 na 118 miliona dinara, ali će ukupne uštede u tom ministarstvu iznositi 6,06 milijardi dinara.

Ministarstvu odbrane je bilo planirano 3,78 milijardi dinara za kapitalne izdatke, a predlogom rebalansa predviđeno je smanjenje na 2,02 milijardi dinara, zatim Ministarstvu saobraćaja sa 3,45 milijardi na 2,65 milijardi dinara, kao i Bezbednosno informativnoj agenciji sa 559 miliona na 119,5 miliona dinara.

Uštede u budžetu predviđene su i za Narodnu skupštinu Srbije sa 2,27 milijardi na 2,15 milijardi dinara, za Predsednika Republike sa 245,7 miliona na 238,8 miliona dinara, dok su rashodi Vlade Srbije, posle rebalansa ostali skoro isti i povećani minimalno sa 8,7 milijardi na 8,76 milijardi dinara.

Rebalansom budžeta predviđeno je smanjenje i troškova za MUP Srbije sa 70,6 milijardi na 68,8 milijardi dinara (ušteda 1,8 milijardi), dok će Ministarstvo poljoprivrede imati smanjenje izdataka sa 48,4 na 44,7 milijardi dinara (3,7 milijardi manje). Smanjenje troškova predviđeno je za Ministarstvo zdravlja sa 10,15 na 9,7 milijardi dinara, dok je za Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine predviđeno povećanje izdataka sa 8,53 na 9,11 milijardi dinara. Za Ministarstvo kulture i informisanja, rebalansom su povećani rashodi sa 6,02 na 6,34 milijardi dinara, kao i Ministarstvu spoljnih poslova sa 6,84 na 6,88 milijardi dinara, dok su Ministarstvu odbrane smanjeni rashodi sa59,9 milijardi na 57,06 milijardi dinara.

Ministarstvu regionalnog razvoja smanjeni su rashodi sa 10,8 na 7,2 milijardi dinara, Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike sa 141,3 na 138,4 milijardi dinara, Ministarstvu saobraćaja sa 25,2 na 23,3 milijardi dinara, Ministarstvu građevine i urbanizma za 1,72 na 1,58 milijardi dinara. Rebalansom su predviđeni smanjeni rashodi Ministarstvu prosvete sa 167,49 na 165,7 milijardi dinara, Ministarstvu pravde sa 14,2 na 12,9 milijardi dinara i Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine sa 3,7 na 2,75 milijardi dinara, Ministarstvu rudarstva sa 631,7 miliona na 614,2 miliona dinara i Ministarstvu omladine i sporta sa 4,82 milijarde na 4,77 milijarde dinara.Izdaci Državnoj revizorškoj instituciji su smanjeni sa 529,6 miliona na 480,9 miliona dinara, a Fiskalnom savetu sa 38,4 na 31,4 miliona dinara.

(Izvor: Kurir )

Pogledajte još