fbpx

Blokiran račun Simpa

Poreska uprava je dala objašnjenje zakonitosti prinudne naplate i blokade računa Simpa navodeći da nema pravnih smetnji za naplatu duga po osnovu javnih prihoda kod preduzeća Simpo Vranje.

Zato je i doneto rešenje o prinudnoj naplati iz sredstava na poslovnom računu poreskog obveznika (rešenje broj CVP-433-01-2039/2013 od 21.08.2013.) koje je u četvrtak, 22.08.2013.godine uručeno i kompaniji Simpo.

Zakon o privatizaciji (''Sl. glasnik RS'', broj 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 93/2012 i 119/2012) uredio je, kada je reč o privrednim subjektima, način i postupak privatizacije. Zakon pravi jasnu razliku u postupanju državnih poverilaca kada se nalze u postupku restrukturiranja ili postupku privatizacije.

Zakon članom 20ž reguliše da za preduzeća koja se nalaze u postupku restrukturiranja od dana donošenja odluke o restrukturiranju (koju donosi Agencija za privatizaciju) do dana okončanja restrukturiranja ne može se odrediti bilo koja mera prinudnog izvršenja.

Međutim, Simpo nije u postupku restrukturiranja i nikada nije bio jer Agencija za privatizaciju nije donela takvu odluku.

Za subjekta koji se nalazi u postupku privatizacije (javnim tenderom ili javnom aukcijom) državni poverilac ne može sprovoditi prinudnu naplatu radi namirenja potraživanja nastalih do 31.12.2007.godine. Kako je 2007.godina istekla nema pravnih smetnji za prinudnu naplatu duga kod Simpa.

Agencija za privatizaciju je 12.12.2005. donela odluku za prodaju Simpa metodom javnog tendera (odluka broj 10-1995/05-819/03). Takođe je Agencija donela odluku o metodu privatizacije 11.01.2006., kojom se određuje da će se vršiti prodaja kapitala odnosno imovine Simpa metodom javnog tendera.

Pitanje je: Zašto nikada nije ni započeta prodaja javnim tenderom.

Poreska uprava je izvršila prijavu potraživanja u postupku privatizacije za Simpo u iznosu od 845.032.749,85 dinara.

Međutim, razlika duga od 845 miliona dinara do 4,88 milijardi dinara, kolko je ukupan dug Simpa, PIB 100 549 457, je tekući dug koji Simpo nije plaćao i ako je vršio isplate zarada, bez plaćanja poreza i doprinosa na iste, a pri tom je od ukupnog duga, dug za doprinose oko 2 milijarde dinara.

Iz svega iznetog proizilazi da nema pravnih smetnji za naplatu duga po osnovu javnih prihoda kod preduzeća Simpo Vranje, pa je u skladu s tim doneto rešenje o prinudnoj naplati iz sredstava na poslovnom računu poreskog obveznika (rešenje broj CVP-433-01-2039/2013 od 21.08.2013.) koje je u četvrtak, 22.08.2013.godine uručeno i kompaniji Simpo.

Na navedeno rešenje Simpo je uložio žalbu. Istovremeno je podneo i zahtev za odlaganje izvršenja rešenja dok se o žalbi ne reši, shodno članu 147. Stav. 2. ZPPPA. O zahtevu za odlaganje je odlučeno odbijanjem.

U petak 23.08.2013. Odeljenju za prinudnu naplatu Narodne banke Srbije predato je rešenje o blokadi računa kompanije SIMPO.

Izvor: B92

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.