Mito u Srbiji? Sitnica, prosečno 250 evra

Ovo su pokazali najnoviji rezultati istraživanja koje na šest meseci sprovodi UNDP (Program ujedinjenih nacija za razvoj) i Cesid.

Korupcija je treći po redu problem sa kojima se suočavaju građani Srbije, iza nezaposlenosti i siromaštva, što znači da je građani, ako se uporede rezultati sa prošlim istraživanjem, više ne smatraju osnovnim problemom.

Posle stranaka, zdravstva i policije, korupcija se prepoznaje u sektoru carine, administracija, a na dnu ove liste je vojska. Istraživanje je pokazalo i da je Vlada prepoznata kao organ od koga građani dosta očekuju u borbi protiv korupcije, a procenat onih koji smatraju da postoji određena efikasnost u naporima vlade da se suzbije korupcija u zemlji iznosi 64 odsto.

Međutim, izvesna stagnacija u radu Vlade na suzbijanju korupcije može se primetiti kroz podatak da se smanjuje procenat onih koji napore Vlade ocenjuju kao vrlo efikasnim, i da se povećao broj onih koji smatraju da su oni malo efikasni.

Član Odbora Agencije za borbu protiv korupcije Zoran Stojiljković je kazao da je paradoksalno da građani smatraju da su Vlada, sudstvo i policija glavni subjekti u borbi protiv korupcije, a istovremeno ocenjuju da u tim oblastima ima najviše korupcije.

- Građani Srbije korupciju dobro detektuju, ali su joj sa druge strane veoma skloni - kazao je Stojiljković.

Na pitanje da li Srbija ide u pravom ili pogrešnom smeru, istraživanje je pokazalo da je od promene vlasti 2012. porastao optimizam koji je i dalje stabilan i koji je veći u odnosu na period pre leta 2012.

Davanje mita najprisutnije u zdravstvu
Lekari i policajci su profesije u kojima su slučajevi korupcije konstantno prisutni, a skoro polovina od ukupnog broja slučajeva davanja mita je vezana za zdravstvo i lekare.

Kada je u pitanju zdravstvo, građani smatraju da je najviše korupcije kod lekara, potom kod radnika filijale republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO), a potom slede medicinske sestre i tehničari i na kraju administrativno osoblje u bolnicama.

Korupcija je, smatraju građani, najviše primetna u kliničkim centrima, potom u kliničko-bolničkim centrima i opštim bolnicama, a onda u domovima zdravlja.

Ministarka zdravlja Slavica Đukić Dejanović ocenila je da kod građana postoji veća percepcija da u zdravstvu postoji korupcija, nego što je to realno stanje.

- Mesta korupciji u zdravstvu ima u oblastima zapošljavanja, snabdevanja proizvodima, lista čekanja, dopunskog rada - rekla je ministarka.

Izvor: Blic

Pogledajte još