Megi je mag za matematiku, jedini problem je taj što je ona pas!