Ne propustite izložbu: Dobro došli u mezozoik

Šta je to mezozoik?
Mezozoik je geološki period koji je počeo pre 250 miliona godina i završio se pre 65 miliona godina jednom velikom i do danas nedovoljno objašnjenom ekološkom katastrofom. Doba mezozoika, koje se deli se na trijas, juru i kredu, u popularnoj literaturi je poznato i kao „Doba dinosaurusa“. U tom periodu, pored dinosaurusa živele su i mnoge druge životinje i biljke o kojima se veoma malo zna i koje se u popularnoj literaturi ili filmovima gotovo nikada ni ne pominju. Ali, bez njih takozvani „svet dinosaurusa“ u suštini ne bi ni postojao, jer svako živo biće ma koliko se čoveku činilo malo i nevažno zapravo je neraskidivi deo jednog ekosistema.
Tokom mezozoika se, što je malo poznato, desio niz važnih evolutivnih, geoloških i klimatskih dogadjaja koji su imali izuzetno veliki uticaj na dalji tok života na Zemlji.

Izložba...
o jednom davno iščezlom svetu i vremenu o kome svako zna po nešto i koje je, od svih prohujalih geoloških doba, oduvek najviše privlačilo pažnju.
Na izložbi će biti predstavljene rekonstrukcije morskih ekosistema sa najkarakterističnijim morskim životinjama toga doba, kao što su neobični beskičmenjaci – amoniti i belemniti, i veliki morski reptili pleziosaurus, elasmosaurus i ihtiosaurus.
Prikazana je i rekonstrukcija staništa na kome je pre 75 miliona godina živeo veliki broj različitih dinosaurusa, drugih gmizavaca, ali i sisara tog doba. Na osnovu podataka o jednom od najpoznatijih fosilnih nalaza sa područja Mongolije rekonstruisan je mogući izgled ekosistema koji je pre 75 miliona godina postojao u tom regionu.
Izložbu obogaćuju i originalni fosili morskih beskičmenjaka nadjenih na području Srbije i fosili biljaka starosti 200 miliona godina, koje su na području današnje Srbije nekada gradile šumske ekosisteme.
Nekoliko vernih replika dočarava mezozoik: fosil morskog gmizavca ihtiosaurusa, fosilni ostaci praptice arheopteriks, smrtonosna kandža velosiraptora, zub jednog od najopasnijih dinosaurusa krede – tiranosaurusa, kao i model jednog od prvih cvetova, jer su se biljke sa cvetovima prvi put pojavile u mezozoiku.
Posetioci mogu saznati nešto više o izgledu Planete u doba mezozoika tokom koga je raspored mora i kontinenata bio potpuno drugačiji nego danas, a putem „vremenske linije“ mogu dobiti i „vremensku“ orijentaciju pre koliko miliona godina su živele pojedine životinje tog doba.

Da li ste znali...
- da diplodokus i tiranosaurus nisu živeli u isto vreme već ih je razdvajalo preko 100 miliona godina geološke istorije?
- da su prvi sisari evoluirali u isto vreme kada i prvi dinosaurusi?
- da su neki leteći gmizavci bili veoma velikih razmera poput kvecalkoatla čiji je raspon krila bio oko 18 metara, što je veličina omanjeg aviona?
- da su drevni morski beskičmenjaci amoniti dobili naučni naziv po egipatskom bogu Amonu?
- da veliko izumiranje na kraju mezozoika, kada su nestali gotovo svi ogromni gmizavci, nije bilo ni jedino ni najveće u veoma dugoj geološkoj istoriji naše Planete?

Izložba je namenjena...
svima koji žele više da saznaju o drevnom vremenu koje je obeležilo postojanje dinosaurusa i o kome i danas se veoma malo zna.
Izložba je posebno prilagodjena dečijem uzrastu, osnovcima i srednjoškolcima. Dva veća eskponata prilagođena su slepim i slabovidim osobama. Oni mogu da se dodiruju i njihove etikete su pisane Brajevim pismom.

Poruka...
izložbe je da mezozoik ne treba gledati samo kao doba dinosaurusa, i drugih čudovišnih životinja, već je potrebno istoriju Planete sagledati sa daleko većom pažnjom. Evolucija je dugotrajan proces i traje milijardama godina, neke vrste nestaju druge nastaju, to je stalni proces koji se nikada ne zaustavlja i uvek ide napred.
Svet mezozoika je svet u kome su živele desetine i stotine hiljada različitih životinjskih i biljnih vrtsa i svaka od njih je činila mali, ali veoma bitan i nezamenljiv deo mozozojskih ekostema. Medjutim, zbog ljudske težnje ka senzacijama, ka nečemu što je drugačije i tako daleko od sveta koji poznajemo, mezozoik je ostao „Doba dinosaurusa“ i ništa više od toga.
Autori izložbe pokušaće da posetiocima dočaraju realni svet mezozoika u kome su živeli i dinosaurusi, ali i mnoge druge vrste životinja i biljaka.

Izložba će biti otvorena do kraja novembra 2014. godine.

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.