Osnovana Asocijacija privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi Srbije

0

Asocijacija privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi Srbije osnovana je s ciljem da se konačno uredi privatni sektor, a u ovu asocijaciju se protekla tri meseca učlanilo 107 najvećih bolnica, poliklinika i ordinacija.

Njihova namera je da se konačno uradi lična karta privatne lekarske prakse, da se vidi kojim kapacitetima raspolažu i koje su mogućnosti integracije u zdravstveni sistem Srbije.

Prva skuština Asocijacije je održana prošle nedelje. Osnivačkoj skupštini prisustvovao je i ministar zdravlja Zlatibor Lončar, koji je naglasio da je važno da se privatne zdravstvene ustanove organizuju, kako bi Ministarstvo zdravlja dobilo adekvatnog sagovornika u rešavanja pitanja od obostranog interesa.

On je podvukao da bi plan Aasocijacije da izradi preciznu evidenciju svih zdravstvenih ustanova, sa brojem zaposlenih, brojem zdravstvenih usluga koje pružaju, kojim prostorom i opremom raspolažu, predstavljao kvalitetan doprinos u sagledavanju precizne slike privatnog zdravstva u Srbiji.

Izradom plana mreže privatnih zdravstvenih ustanova država bi stekla jasan uvid u kapacitete privatnog zdravstva i tada bi se stvorila mogućnost da se otvori dijalog o faznoj integraciji privatnika u postojeći zdravstveni sistem.

Milivoje Miletić, v.d. predsednika Privredne komore Srbije, naglasio je da se kod nas često
zdravstvena zaštita posmatra kao trošak i da je to samo uslovno tačno, jer zdravstvo ima ogroman značaj za budžetski priliv.

“Samo zdrav, radno sposoban čovek može ostvariti dobre rezultate na radnom mestu, a time i
ceo kolektiv i društvena zajednica”, rekao je Miletić.

Foto: Asocijacija privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi Srbije

Slični članci

Ostavite komentar

Your email address will not be published.