Možda ipak ne zna na šta misli: Budite jasni kada šaljete poruke

Budite jasni kada objašnjavate šta želite! SMS je lako pogrešno protumačiti...

(old_image)

Pogledajte još