Šest meseci je radio na poklonu za svog unuka. Kada ga vidite, poželećete da i vama napravi jedan

Ovaj