Raspisan konkurs za specijalistički program "Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove"

Fond "Evropski poslovi" AP Vojvodine (u dalјem tekstu: Fond) je jedinstvena institucija u AP Vojvodini koja u cilјu implementacije i ubrzanja procesa evropskih integracija, kreira i implemenira projekte Evropske unije, radi poslove na uspostavlјanju i jačanju međunarodne i regionalne saradnje, kao i poslove podizanja pokrajinskih kapaciteta za apsorpciju što više finansijskih sredstava iz fondova EU.

Upravo jedna od aktivnosti Fonda koja doprinosi ukupnom društveno ekonomskom razvoju Pokrajine je i Specijalistički program "Upravlјanje regionalnim razvojem kroz EU fondove" (u dalјem tekstu: Program)
koji Fond, izuzetno uspešno organizuje i sprovodi već petu godinu zaredom.

O samom Programu najbolјe svedoči ogromno interesovanje, kao i zadovolјstvo skoro 250 polaznika iz čitave AP Vojvodine koji su završili Program i stekli znanja i veštine kojima će doprineti razvoju svojih sredina, kroz EU programe kojih će biti sve više kako Republika Srbija bude napredovala na putu ka Evropskoj uniji.

Uspešnost i dugotrajnost ovog projekta, govori da je reč o veoma važnoj edukaciji i stvaranju mreže ambicioznih lјudi koji su spremni da se nose sa procesom evropskih integracija.

U toku je konkurs za 7. ciklus Programa, koji je potpuno besplatan, namenjen zaposlenima iz javnog i civilnog sektora, odnosno institucijama koje se mogu javiti kao korisnici sredstava iz evropskih fondova, a koji se sastoji od 4 modula i 23 nastavne discipline.

Izuzetnost samog Programa je i činjenica da su predavači na Programu priznati stručnjaci iz relevantnih institucija među kojima su Ministarstvo za EU integracije i Ministarstvo finansija – kao i inostrani gostujući predavači, uvaženi eksperti sa zavidnim iskustvom u evropskim poslovima.

Kontinuirano unapređujući Program polaznicima je pored teorijskog dela, interaktivnog rada i obuke za pisanje i implementaciju EU projekata, obezbeđena i mogućnost da se i na terenu upoznaju sa primerima dobre prakse, koji su realizovani kroz EU projekte, kroz dve terenske posete na teritoriji Vojvodine, kao i kroz studijsko putovanje u zemlјu koja je članica EU.

Ovo je izuzetna prilika i prednost koju polaznici ostvaruju učešćem u Programu, jer imaju priliku da uspostave kontakte i potencijalnu saradnju sa predstavnicima institucija iz inostranstva, sa predavačima, a i međusobno da se bolјe upoznaju i umreže tokom trajanja Programa, i na taj način doprinesu regionalnom razvoju AP Vojvodine, posebno kroz proces aktivnog korišćenja EU fondova.

UTISCI POLAZNIKA I PREDAVAČA NA PROGRAMU:

- Specijalistički program "Upravlјanje regionalnim razvojem kroz EU fondove" se izdvaja od ostalih obuka koje sam pohađala, pre svega po kvalitetu predavača, ali i po obimu i kvalitetu sadržaja. Pored dobre teorijske osnove, ovim Programom sam stekla praktična znanja i veštine neophodne za pripremu, pisanje i sporovođenje projekata. Program je u potpunosti ispunio moja očekivanja i verujem da će znanja koja sam stekla naći dobru
primenu u mom dalјem radu
- kaže Vesna Gojković, Resursni centar fruškogorsko-dunavskog regiona.

- Interaktivni pristup temi upravlјanja regionalnim razvojem putem EU fondova je ono što izdvaja ovaj Program. Polaznici stiču kako sveobuhvatnu sliku o funkcionisanju EU fondova, tako i detalјna i konkretna znanja o pojedinačnim elementima ovog EU mehanizma, direktno primenjivim na regionani razvoj. Zadovolјstvo je raditi sa posvećenim i zainteresovanim polaznicima, koji svojom želјom za znanjem dodatno motivišu i same predavače - ističe Bojana Slijepčević, Ministarstvo za evropske integracije Republike Srbije.

- Pokazatelј da radimo dobro i da smo na pravom putu je zadovolјstvo i veliko interesovanje naših polaznika i emininetnih predavača na Programu. Kada se ovome dodaju i podaci da AP Vojvodina prednjači u privlačenju finansijskih sredstava iz Evropske unije – samo u okviru programa prekogranične saradnje u proteklih nekoliko godina AP Vojvodina je privukla preko 130 miliona evra, skromno mogu da primetim da je uspeh koji postižu korisnici evropskih sredstva sa teritorije pokrajine, dobrim delom zasluga i Fonda. Skoro 250 ambicioznih lјudi koji su već prošli naš Program predstavlјaju mali "EU tim" koji je obučen i spreman da radi po visokim standardima EU i da sredstvima koja se na taj način apsorbuju iz EU fondova, doprinese razvoju i unapređenju svojih sredina - rekla je Vidosava Enderić, direktorka Fonda "Evropski poslovi" AP Vojvodine.

Detalјnije informacije o samom konkursu, kao i prijavni formular, mogu se preuzeti sa zvaničnog sajta Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine www.vojvodinahouse.eu

Rok za dostavlјanje prijave je 31. januar 2020. godine do 16 časova.

Kompletan Program finansiran je sredstvima AP Vojvodine.

Foto: Promo

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.