Momo Kapor

U Beogradu 20. marta u Klubu književnika predstavljena je knjiga o Momi Kaporu koju je nakon godišnjice smrti priredila umetnikova supruga Ljilja Kapor a u organizaciji zadužbine „Momčilo Moma Kapor“

Foto i tekst: Infolink/Janko Petković