Automatizacija matičnih knjiga

BEOGRAD, 07. mart 2008. (FoNet) - Ministar za državnu upravu Milan Marković rekao je danas da je nacrtom zakona o matičnim knjigama predviđeno da matičar svakog matičnog područja može da izda krštenicu za svako matično područje. Marković je, na konferenciji za novinare, rekao da nacrt "predlaže rešenja svih pitanja koja su značajna za nesmetano funkcionisanje u ovoj oblasti".

Zakon predviđa potpunu automatizaciju matičnih knjiga, a svim organima koji vode matične knjige daje se rok od pet godina da obezbede vođenje drugog primerka matičnih knjiga u elektronskom obliku.

Prema ovom zakonu, poslove matičara moći će da obavlja samo osoba koja ima visoku stručnu spremu društvenog smera, položen državni stručni ispit i ovlašćenje za obavljanje poslova matičara.

Poslove zamenika matičara, preme predloženom rešenju, moći će da obavljaju lica koja imaju najmanje srednju stručnu spremu društvenog smera.

"U ovom momentu imamo blizu 4.000 ljudi u Srbiji koji obavljaju posao matičara ili zamenika matičara. Većina ih ima srednju stručnu spremu, ali posao zamenika matičara vrlo često obavljaju ljudi sa osnovnom školom ili sa tri razreda srednje škole", rekao je Marković.

Marković je takođe rekao da se matične knjige vode na srpskom jeziku ćiriličnim pismom, ali će pored imena i prezimena ovim pismom biti upisano ime i prezime na jeziku pripadnika nacionalnih manjina.

Zakonom je propisano i da se matične knjige i spisi trajno čuvaju.

Ova materija sada je u Srbiji uređena Zakonom o osnovnim podacima za matične knjige iz 1973. godine i Zakonom o matičnim knjigama iz 1990. godine.

On je rekao da je ovo sistemski zakon, da će nacrt biti na javnoj raspravi i da očekuje da će u toku prolećnog zasedanja ući u skupštinsku proceduru.

Marković je najavio da će u narednih mesec dana biti predstavljeni i nacrti zakona o biračkom spisku i političkim strankama.

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.