U prvih sedam meseci zabeležen suficit u budžetu od 37,6 milijardi dinara

U periodu januar-jul 2023- godine, ostvaren je suficit republičkog budžeta u iznosu od 37,6 milijardi dinara, što je bolje od budžetskog plana za 123,6 milijardi dinara, s obzirom na to da je planiran deficit u iznosu od 86 milijardi dinara, objavilo je Ministarstvo finansija.

Prihodi su ostvareni u iznosu od 1.089 milijardi dinara, a rashodi su izvršeni u iznosu od 1.051,4 milijardi dinara. U julu je ostvaren suficit u iznosu od 23,1 milijardi dinara, saopštilo je ministarstvo.

Tokom jula naplaćeni su prihodi u iznosu od 163 milijardi dinara, od čega su poreski prihodi iznosili 147,1 milijardi dinara. PDV je naplaćen u iznosu od 69,9 milijardi dinara, a akcize u iznosu od 44,1 milijardi dinara.

Neporeski prihodi ostvareni su u iznosu od 14,6 milijardi dinara, a priliv donacija u julu iznosio je 1,2 milijardi dinara. Rashodi su izvršeni u iznosu od 139,9 milijardi dinara.

Rashodi za zaposlene, u julu, su iznosili 33,3 milijardi dinara, kapitalni izdaci 27,8 milijardi dinara, transferi OOSO (fond PIO, RFZO, NSZ, fond SOVO) 18,3 milijardi dinara, rashodi za socijalnu zaštitu 13,4 milijardi dinara, a isplata subvencija je iznosila 12 milijardi dinara, prenosi Tanjug.

Na nivou sektora države u periodu januar-jul je ostvaren fiskalni suficit u iznosu od 58,6 milijardi dinara i primarni fiskalni suficit u iznosu od 151,4 milijardi dinara.

Izvor: Politika.rs/Tanjug
Foto: Ilustracija/Freepik.com

Pogledajte još