Prijave penzionera za besplatne banje - ko ima pravo i koja je procedura?

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Srbije objavio je juče da je raspisao oglas za prijem zahteva za upućivanje korisnika penzija na rehabilitaciju za ovu godinu, na koji zainteresovani mogu da se jave do 25. januara.

Pravo na desetodnevnu besplatnu rehabilitaciju u banjama i lečilištima Srbije imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, koji imaju prebivalište na teritoriji Srbije, čija penzija iznosi do 39.850 dinara i koji osim penzije nemaju druga lična primanja, i koji nisu koristili rehabilitaciju počev od oglasa za 2020. godinu, precizirano je u saopštenju.

Pravo da se jave na oglas imaju i penzioneri koji su to pravo ostvarili primenom domaćih propisa, a koji primaju penziju iz inostranstva (preračunato po srednjem kursu NBS na dan 31. 12. 2023. godine 1 evro = 117,1737 dinara), pod uslovom da zbir tih penzija iznosi do 39.850 dinara.

Navedeno je da je uz prijavu potrebno podneti penzijski ček, dokaz o visini penzije iz inostranstva (izvod banke, potvrda inostranog nosioca socijalnog osiguranja i drugo), popunjenu prijavu sa izjavom na propisanom obrascu, gde želi da koristi rehabilitaciju, da osim penzije korisnik nema drugih ličnih primanja, da nije koristio rehabilitaciju po oglasu u 2020, 2021, 2022. i 2023. godine i da ovlašćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje da, u njegovo ime i za njegov račun, zaključi ugovor o poslovnoj saradnji sa ustanovom u kojoj će koristiti pravo na rehabilitaciju.

Može se priložiti i raspoloživa medicinska dokumentacija ukoliko je korisnik poseduje, a koja nije obavezna.

Prijave se podnose udruženjima, odnosno odborima korisnika penzija sa područja filijale Fonda na kojoj korisnik ima prebivalište, a mogu se podneti i u najbližoj organizacionoj jedinici Fonda, ukoliko penzioner u vreme podnošenja prijave boravi van svog mesta stanovanja.

Korisnici sa teritorije AP Kosovo i Metohija sa prebivalištem, odnosno boravištem van teritorije AP Kosovo i Metohija, prijave podnose najbližoj filijali Fonda prema mestu prebivališta, odnosno boravišta.

Istaknuto je da članstvo u penzionerskim organizacijama nije uslov za korišćenje ovog prava.

Rang lista penzionera koji ispunjavaju uslove za upućivanje na rehabilitaciju objavljuje se dvadeset četvrtog radnog dana od dana isteka oglasa, a na rang listu se može podneti prigovor nadležnoj komisiji, u roku od pet radnih dana od dana njenog objavljivanja na oglasnoj tabli.

Komisija je dužna da u roku od pet dana razmotri podnete prigovore, obavesti podnosioce prigovora i utvrdi konačnu rang listu korisnika penzija koji su ostvarili pravo na rehabilitaciju, koju objavljuju na oglasnim tablama organizacija korisnika penzija /Saveza penzionera Srbije i Udruženja penzionera Srbije Nezavisnost/, Direkcije Fonda, Pokrajinskog fonda i filijala Fonda, navedeno je u saopštenju.

Izvor: Beta
Foto: Ilustracija/Freepik.com

Pogledajte još