Blokirana primena zakona o genocidu

PARIZ, 31. januara 2012. (Beta-AFP) – Francuski senatori podneli su u utorak Ustavnom savetu žalbu na zakon o kažnjavanju negiranja genocida, usvojen 23. januara, čime je privremeno blokirana primena propisa koji je Turska žestoko kritikovala.

Žalbu su potpisala 72 senatora, dok je za prijem u razmatranje Ustavnog saveta potrebno 60 potpisa, saopštila je grupa RDSE koja je inicijator žalbe.

Ustavni savet može da proglasi neki zakon neustavnim, pod uslovom da na taj propis žalbu podnese 60 poslanika, 60 senatora, šef države, predsednik Narodne skupštine ili Senata.

Žalba na zakon o kažnjavanju negiranja genocida blokira primenu tog potpisa, kao i njegovo potpisivanje koje obavlja predsednik Nikola Sarkozi. Šef države u Francuskoj potpisuje zakone u roku od 15 dana od usvajanja, u slučaju da nema osporavanja.

Ustavni savet izjasniće se o zakonu u roku od mesec dana, a taj rok može se skratiti na osam dana ako to zatraži vlada.