Od ropstva do slobode

Beograd, 23. avgust 2008. godine - U noći između 22. i 23. avgusta 1791. godine u Santo Domingu, počela je borba za ukidanje ropstva i sramne prekookeanske trgovine. 

Međunarodni dan sećanja na trgovinu robovima i na njihovo oslobođenje prvi put je proslavljen 1998. godine u mnogim zemljama, a posebno na Haitiju i u Gorei u Senegalu.Ostrvo Gore bila je poslednja tačka afričkog kopna koju su nesrećni ljudi poneli u svom sećanju. Vrata ropstva kroz koja su prolazili za mnoge su značila smrt još u samom transportu, a za one koji su stigli na pijace prljave trgovine, večiti mrak, očaj i višegeneracijsko poniženje. 

N.D.

Pogledajte još