Nova Vlada da posveti paznju obrazovanju

BEOGRAD, 20. maja 2012. (Beta) – Predsednik Evropskog pokreta u Srbiji Vlastimir Matejić izjavio je u nedelju da bi nova Vlada Srbije morala da obrati više pažnje na obrazovanje jer je demokratsko društvo moguće ostvariti samo sa obrazovanom populacijom.

“To je neoboriva činjenica. Ako bi se veća pažnja obratila na obrazovanje u narednih 10 do 15 godina i ako bi se reklo da hoćemo stvarno znanje a ne diplome, u Srbiji bi bio moguć preokret i istorijski radikalna promena puta kojim Srbija ide”, rekao je Matejić na skupu “Gradjani čekaju predsednika” u beogradskoj galeriji “Ozon”.

Matejić, koji je učestvovao u izradi Nacionalne strategije obrazovanja, rekao je da bi ta strategija trebalo da bude predata Vladi Srbije za nekoliko dana i istakao da su za njenu uspešnu primenu potrebno da je prihvate tri ključna aktera – Vlada, javnost i obrazovni sistem.

“Ti akteri trebalo bi da prihvate da je za Srbiju znanje jedini pravi resurs”, rekao je Matejić.

Matejić je ocenio da je društvo u Srbiji na prekretnici u pogledu razvoja i naveo da je “neobećavajući tip razvoja” moguće promeniti samo znanjem i boljim obrazovanjem koje je temelj razvoja zajednice.