Ministarstvo za ljudska prava samostalno?

BEOGRAD, 25. maja 2012. (Beta) – Nekoliko nevladinih organizacija poručile su u petak sa skupa u Beogradu da je neophodno da u budućoj vladi Ministarstvo za ljudska prava postoji samostalno, zbog kompleksnosti oblasti kojom se bavi.

Direktorka Fonda za otvoreno društvo Jadranka Jelinčić ocenila je da će prioriteti nove vlade biti ekonomija i štednja, ali je istakla da ta štednja ne bi trebalo da se sprovodi ukidanjem Ministarstva za ljudska prava ili pripajanjem te oblasti drugom ministarsvu.

“Ministarstvo za ljudska prava bilo je žrtva rekonstrukcije Vlade 2011. godine, kada je spojeno sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Na buduću vladu apelujemo da se to ministarstvo ponovo formira samostalno”, rekla je Jelinčić na skupu o predlogu za osnivanje Ministarstva za ljudska prava u Srbiji.

Jelinčić je istakla da je na putu ka Evropskoj uniji potrebno ozbiljno razmatrati pitanje manjinskih prava i migracije, navodeći da je izmedju ostalog, zbog toga potrebno uspostaviti ministarstvo koje će tome biti posvećeno.

Direktor Centra za praktičnu politiku Dragan Popović je rekao da su razlozi za osnivanje tog ministarstva činjenica da su ljudska prava temeljna vrednost društva.