Izbor Saveta guvernera NBS i nova sednica

BEOGRAD, 12. novembra 2012. (Beta) – Skupština Srbije u utorak će glasati o izboru Saveta guvernera Narodne banke Srbije (NBS) i direktora Uprave za nadzor nad finansijskim institucijama, posle čega će početi nova sednica na čijem dnevnom redu su izmene Carinskog zakona i više medjunarodnih sporazuma.

Skupština će se prvo izjasniti o odlukama skupštinskog Odbora za finansije da se za predsednika Saveta guvernera izabere profesor Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju Nebojša Savić, na period od pet godina.

Za članove Saveta guvernera predloženi su Stojan Stamenković, na period od četiri godine, Miladin Kovačević na tri godine, Nikola Martinović na dve godine i Ivan Nikolić na period od jedne godine.

Za direktora Uprave za nadzor nad finansijskim institucijama predložen je Djordje Jevtić, a njega je predložila poslanička grupa vladajuće Srpske napredne stranke.

Posle glasanja, počeće nova sednica na čijem dnevnom redu su potvrdjivanje sporazuma sa Makedonijom o izručenju, potvrdjivanje Ugovora Srbije i Slovenije o medjusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima, kao i ugovor vlada Srbije i Palestine o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak.