Nađena planeta – siroče

Teorija je nedavno dosla do toga da su takve, usamljene planete. moguće, ali do sada nije uočena ni jedna.

Relativna blizina novootkrivene “odmetnute planete” je omogućila astronomima da izračunaju da je ona mlada – tek 50 do 120 miliona godina.

Članak o planeti, nazvanoj CFBDSIR2149-0403, biće objavljen u časopisu “Astronomija i astrofizika”.

Smatra se da planeta postaje “siroče” tako što ispadne iz orbite zvezde-domaćina, ili je ta planeta zapravo usamljena zvezda koja nije uspela da prikupi materijal i dostigne dovoljnu veličinu da bi zračila.

Međunarodni tim je posle velikog “lova” na takve planete, koristeći kanadsko-francuski teleskop na Havajima “Mauna Kea” i teleskop VLT u Čileu, našao samo jednog kandidata.

Naučnici smatraju da je temperatura na novonadjenoj usamljenoj planeti oko 400 stepeni Celzijusa, a njena masa je četiri do sedam puta veća od Jupitera.