Ubuduće na bolovanje uz manje dokumentacije

Kako se navodi, Ministarstvo zdravlja i Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO) prihvatili su inicijativu NALED-a i odlučili da od 11 dokumenata koje je do sada trebalo podneti, zadrže samo četiri kao obavezna.

Centrala RFZO uputila je juče svim filijalama uputstvo koja dokumenta više nisu potrebna i nova procedura počinje odmah da se primenjuje.

Predlog NALED-a odnosio se pre svega na smanjenje papirologije za trudnice, ali su Ministarstvo i RFZO prihvatili da pojednostavljivanje postupka važi za sve zaposlene koji su na bolovanju dužem od 30 dana.

Kao obavezni dokumenti i dalje ostaju izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad (doznaka), potvrda o plati zaposlenog za poslednja tri meseca, obračun naknade koju će primati tokom odsustva (obračun
pravi poslodavac, a potvrđuje filijala RFZO), kao i fotokopija ugovora sa bankom o otvaranju namenskog računa za uplatu zarade koju od 31. dana refundira država.

Posle ukidanja 138 parafiskalnih nameta, ovo je drugi veliki rezultat kampanje "Pitajte kada" koju NALED sprovodi u saradnji s Radio-televizijom Srbije, Američkom agencijom za međunarodni razvoj
(USAID) i Fondom za otvoreno društvo, uz stručnu podršku Udruženja vlasnika računovodstvenih agencija (UVRA).

(Beta)

Pogledajte još