Propali smakovi sveta

Neki ljudi nisu verovali ovim najavama, ali neki jesu. Efekti njihovog verovanja bili su uglavnom lokalni, ali su neke reakcije bile veoma dramatične, sa masovnom histerijom, pa i grupnim samoubistvima.
“Zemlja se izobličila poslednjih dana.
Najave govore da se svet sve brže primiče svom kraju.
Korupcija i odsustvo morala glavni su znaci.”

Ovo moralno opravdanje biće model na kome će se zasnivati i mnoga kasnija proricanja smaka sveta. Osim toga, najavljivaće se i pojava Antihrista, kao i drugi dolazak Isusa Hrista, novi veliki potop (ovoga puta bez Nojeve barke), ili neka druga kataklizma.

U novije vreme se pominju i sudari sa nebeskim telima, transformacija Mlečnog puta u kvazar, crna rupa koja će progutati Zemlju, svemirski brodovi i leteći tanjiri, dolazak vanzemaljske civilizacije, nuklearne katastrofe...

Od svih sekti, po broju najavljenih predviđanja smaka sveta prednjače Jehovini svedoci. Oni su prognozirali “Sudnji dan” za 1874, 1878, 1881, 1910, 1914, 1918, 1925, 1941, 1975, 1984 i 1999. godinu.

Krenimo redom...

634. godine p.n.e.
Najava smaka sveta u godini koja se iskazuje “okruglim” brojem nije izum XX veka. Još 634. godine pre naše ere, Rimljani su očekivali da će njihov grad biti sravnjen sa zemljom, jer je to bila 120. godina od osnivanja Rima. Zašto baš 120? Postojao je mit po kome je 12 orlova Romulu otkrilo čarobni broj u kome se krije tajna trajanja njihovog grada, a svaki orao, po tumačenju ondašnjih mistika, predstavljao je po 10 godina. Kad se to pokazalo kao lažna uzbuna, smak sveta je najavljen godine 365. AUC (389. pre Hrista) jer toliko dana ima u godini, pa 1000. AUC (247. posle Hrista) i tako dalje.

Godine 500. posle Hrista takođe je najavljena kataklizma, jer je rimski teolog Sextus Julius Africanus objavio učenje po kome je to 6000. godina od stvaranja sveta. Smatralo se da će tada Isus sići na zemlju i da će to biti kraj sveta kakvog mi poznajemo. Mnoge kasnije najave takođe su se zasnivale na “okrugloj” godini od stvaranja sveta, mada je ta referentna godina varirala u zavisnosti od trenutno aktuelnog učenja.

Svaki put kada je svet preživeo “okruglu” godinu, smak sveta je najavljivan 33 godine kasnije, jer je ta godina opet bila zaokružena, ovoga puta računato od Hristovog raspeća.

U spisima iz 793. godine toledski biskup Elipandus opisao je paniku u narodu do koje je doveo govor jednog španskog monaha. On je 6. aprila te godine rekao da je to poslednji dan i da će u ponoć doći do smaka sveta. Panika je trajala celu noć i ljudi su besciljno jurili pokušavajući da uteknu od užasa koji ih čeka. Spis se završava time što je Hordonije, jedan od meštana, u zoru povikao: “Hajde da jedemo i pijemo, pa da umremo siti”.

Veliki broj priča opisuje masovnu paranoju koja je vladala uoči 1000. godine. Legenda kaže da je panika zahvatila celu Evropu nekoliko godina unapred. Ipak, sačuvani su spisi u kojima se baš za tu godinu najavljuje Isusov dolazak.

Londonski astrolozi su sedam meseci unapred izračunali da će do smaka sveta dovesti veliki potop koji počinje 1. februara 1524. godine. Oko 20.000 ljudi pobeglo je iz svojih domova, ponevši sa sobom rezerve hrane. Mnogi su ušli u čamce i mudro čekali potop na Temzi. Ironijom sudbine, toga dana u Londonu nije bilo ni kiše. Posle ovoga, isti astrolozi priznali su grešku i sa sigurne distance od 100 godina najavili veliki potop za 1. februar 1624.

Francuski teolog Pjer d’Ajli je 1400. godine napisao da će smak sveta nastupiti 1555. godine, jer se tada po njegovoj računici navršava 7000. godina od stvaranja sveta. Ovo možda ne bi bilo vredno pomena da d’Ajlijevo učenje nije imalo snažan uticaj na Kristofera Kolumba, koji je načinio svoje kalkulacije i u “Knjizi proročanstava” objavio da je, po njemu, svet stvoren 5343. godine pre Hrista, pa će do njegovog kraja doći 1658. godine.

Rabin Sabatai Zevi iz Smirne (Turska) otkrio je da će se Mesija (koji će, naravno, biti otelotvoren u samom Zeviju) pojaviti 1666. godine. Mada je za sobom već imao nekoliko neostvarenih proročanstava, sakupio je dosta sledbenika. Uhapšen je, optužen zbog “izazivanja nereda” i dato mu je da bira između prihvatanja islama i smrtne kazne. Izabrao je islam, što je bila praktična odluka, mada ne baš u maniru mesije.

Džon Nepier (John Napier) je matematičar koji je izumeo logaritmovanje. On je svoj talenat iskoristio da izračuna godinu u kojoj će nastupiti smak sveta. Najpre je to bila 1688. godina, pa, pošto se tada ništa značajno nije dogodilo, oglasio je da će to biti 1700 godina.

“Proročica” Džoana Sautkot (Joanna Southcott) objavila je da je u drugom stanju i da nosi Isusa Hrista koga će roditi na Božić, 25. decembra 1814. godine, i da će taj drugi Isusov dolazak biti početak kraja. Svedoci su tvrdili da je zaista bila trudna, mada je bila stara 64 godine i klela se da je devica. Na Božić je, umesto da se porodi, umrla. Autopsija je pokazala da nije bila trudna.

Vilijem Miler, vođa Mileritske sekte, objavio je rezultate svojih proračuna po kojima će se Isus Hrist vratiti na Zemlju između 21. marta 1843. i istog dana sledeće godine. Po isteku ovog perioda, sekta je zapala u krizu poverenja svojih sledbenika, ali je iz nje izašla zahvaljujući uticajnom članu Semjuelu Snou (Samuel Snow). On je pronašao grešku u Milerovim proračunima i najavio da će kraj sveta biti 22. oktobra 1844. godine. Miler je toga dana sakupio članove sekte i poveo ih na planinu sa koje će se svojim očima uveriti da ovoga puta nema omaške. Već sutradan, ovaj događaj dobio je naziv “veliko razočaranje”.

Preko 100 članova sekte Ruska braća i sestre crvene smrti izvršilo je samoubistvo 13. novembra 1900. godine, jer su očekivali da će tog dana biti smak sveta. Ovaj manir će, na žalost, još nekoliko puta biti ponovljen u drugim svetskim sektama.

Halejeva kometa se pojavila 1910. godine i sa sobom donela strah da će 18. maja otrovati sva živa bića, jer će tada Zemlja navodno proći kroz njen rep pun cijanida. U Nemačkoj su prodavane dopisnice na kojima je bilo naštampano - “Kraj sveta 18. maja” - kao i tablete koje su činile ljude otpornim na otrovni gas.

Američka “proročica” Džin Dikson (Jean Dixon) najavila je da će Antihrist biti rođen 5. februara 1962. godine. Zbog autoriteta “proročice”, verovanje u ovo i danas je veoma rašireno kod poklonika Novog doba. Ona je takođe najavila drugi Hristov dolazak za period između 2020. i 2037. godine.

Ufolog Džordž van Tasel obelodanio je rezultate telepatskog dijaloga sa vanzemaljcem koji se zove Aštar. Tasel je tvrdio da će 20. avgusta 1967. godine SSSR izvršiti nuklearni napad na Ameriku i da će to dovesti do Trećeg svetskog rata i do uništenja sveta. Pošto se ta najava pokazala kao netačna, drugi Ufolog, Robin Mek Ferson (Robin McPherson) “obavio je telepatski razgovor sa još jednim vanzemaljcem”, po imenu Oks-Ho. On mu je “poverio” tajnu da je ovaj napad odložen za 22. novembar 1969. godine.

Džim Džons, osnivač sekte Hram naroda, bio je dobitnik mnogih nagrada za humana dela, pa mu je dat i mandat u gradskoj vladi San Franciska. Bio je opsednut vizijom nuklearnog rata koju je imao u mladosti. Ideja sa kojom je osnovao sektu bila je da spase jedan broj ljudi od sigurnog uništenja čovečanstva, do koga će dovesti Treći svetski rat. Međutim, paranoja koja ga je sve više opsedala učinila je da sebe vidi kao božanstvo i zbog njegovog ponašanja napustilo ga je dosta članova, a broj neprijatelja i kritika upućenih na njegov račun sve više je rastao. Zato je Džons poveo preostale članove u Gijanu, gde je osnovao koloniju Džonstaun (Jonestown) u kojoj su obitavali članovi sekte. Oni će, po Džonsovoj tvrdnji, jedini na svetu preživeti nastupajuću nuklearnu katastrofu. Međutim, njegova paranoja sve više je pokazivala svoje opako lice i jedan broj članova je iskoristio posetu američkog kongresmena ne bi li pokušao da pobegne iz kolonije.

Edgar Vajznant (Edgar C. Whisenant) objavio je knjigu “88 razloga zašto će Dan spasenja biti 1988”, koja je odmah postala bestseler. U njoj je izneo tvrdnju da će to biti 13. septembra 1988, a posle toga je pomerao datume, najpre na 15. septembar, pa na 3. oktobar iste godine. Pošto su i ti dani prošli, kao i svi drugi, objavio je knjigu “Konačni usklik: Dan spasenja 1989!”

Pastor Džon Hinkl (John Hinkle) tvrdio je da mu se bog javio i rekao da će 9. juna 1994. godine “očistiti svo zlo sveta”. Toga dana se, naravno, ništa posebno nije dogodilo, pa je Hinkl izjavio da je to samo početak i da se najavljena stvar već uveliko događa, samo u nevidljivoj ravni (može li neko da dokaže suprotno?)...

1994.
Sestra Marija Gabrijel Paprocki (Marie Gabriel Paproczki) objavila je još 19. jula 1993. podatak da će kometa udariti u Jupiter nešto pre 25. jula sledeće godine, što će izazvati “najveću kosmičku eksploziju u istoriji čovečanstva” i smak sveta. Nije se dogodilo ništa značajno za živi svet na Zemlji, ali je džinovska kometa zaista udarila u Jupiter 16. jula 1994. To je izazvalo burnu reakciju u štampi i donelo veliki publicitet sestri Paprocki. Malo ko je tada preneo i informaciju da je ona to proročanstvo izrekla dva meseca posle objave astronoma Brajana Mardsena (Brian Mardsen) da će se kometa Šumejker-Levi 9 (Shoemaker-Levy 9) toga dana sudariti sa Jupiterom.

U martu 1997. godine Sunčev sistem posetila je kometa Hale-Bopp. Kao i Halejeva, i ona je donela “proročanstvo” o smaku sveta, ali ovoga puta sa tragičnim ishodom. Sve je počelo kad se astronomu-amateru Čaku Šremeku (Chuck Shramek) učinilo da u repu komete vidi “objekat sličan Saturnu”. Ova vest najpre je obišla svet i pojavilo se mnogo smelih pretpostavki o poreklu zagonetnog objekta, ali sve je ubrzo demantovano, jer se pokazalo da je to bila obična zvezda. Kao i mnogo puta ranije (a i kasnije), dalji razvoj događaja pokazao je da nije nimalo lako zaustaviti glasine o paranormalnim pojavama kad jednom počnu da se šire...

1997. Posle ovoga, najpre je Ričard Majkl Šiler (Richard Michael Schiller), poznat kod poklonika Novog doba pod pseudonimom Eliyehova, proglasio zagonetni objekat “sličan Saturnu” za asteroid, koji će doneti kataklizmičke promene na Zemlji, a da će smak sveta doći 9 meseci kasnije, kad Zemlja bude prolazila kroz zatrovani rep komete. Ništa novo u odnosu na neispunjeno “proročanstvo” koje se odnosilo na Halejevu kometu iz 1910. godine.

Članovi sekte Nebeska kapija (Heaven’s gate) imali su nešto drugačija tumačenja objekta koji je video Čak Šremek. Za njih, to je bio svemirski brod vanzemaljske superinteligentne civilizacije, koji će primiti na sebe svakoga ko u određeno vreme napusti ovaj svet. Oni su smatrali da je taj vremenski okvir između 24. i 26. maja 1997. godine, i u tom periodu 38 članova sekte izvršilo je samoubistvo. Pored svakog od njih bio je prtljag.

Članovi sekte Sunčani hram (Solar Temple), koje je predvodio nemački psiholog Heide Fittkau-Garthe, očekivali su da će se 8. januara 1998. godine u 8 satu ujutro dogoditi smak sveta i da će spas naći samo onaj ko u određeno vreme izvrši samoubistvo, jer će time biti premešten na spasilački vanzemaljski svemirski brod. Za ovo su odabrali Tenerife, na Kanarskim ostrvima, ali ih je u očekivanju pravog trenutka za samoubistvo iznenadila i uhapsila lokalna policija. Cela sekta (ukupno 31 član), umesto na vanzemaljskom brodu, našla se u zatvoru.

Stigla je i famozna 2000. godina. Ni Isus ni Antihrist nisu sišli na Zemlju, Sunce nije eksplodiralo, Severni i Južni pol nisu izmenili mesta, nuklearni projektili nisu ispaljeni. Nisu se srušili ni avioni ni sateliti, svetski ekonomski sistem nije doživeo krah, a električna energija nije nestala u celom svetu. Čak i kompjuteri rade.

Zaista ima nečeg fascinantnog u nizu nula kojima se taj broj ispisuje. Vekovima unazad smak sveta je najavljivan baš za tu godinu. Na čaroliju ove cifre nije bio otporan ni Isak Njutn (Isaac Newton), jer je u knjizi “Zapažanja o Danilovim proročanstvima” i o “Apokalipsi po svetom Jovanu” predvideo da će Isus Hrist sići na Zemlju tačno 2000. godine.

Najavljeno je mnogo toga, ali se ništa posebno nije dogodilo. Čak se i za čuvenu grešku u nekim “na brzinu” pisanim kompjuterskim programima (u kojima se godina memoriše sa samo poslednje dve cifre, pri čemu se za prve dve podrazumeva “19”), zvanu “milenijumska buba” ili “greška Y2K”, ispostavilo da je strah bio neosnovan. Neki su tvrdili da je milenijumska buba deo plana koji je bog sproveo da bi čovečanstvo konačno priveo kraju. Mediji su prenosili prognoze stručnjaka da će ova greška dovesti do teških softverskih havarija na svim informatičkim sistemima, pa su vlasnici odvojili pozamašna sredstva da se posledice koliko-toliko ublaže, a sada je od svega toga ostao samo utisak da su taj strah širili sami informatičari, jer su videli mogućnost da deo sredstava sliju u svoje džepove. Da li su time pokazali da su naučili i ponešto od “prodavaca magle” u domenu paranormalnog?

Jovo Ilukić

Pogledajte još
1 komentar
 1. Dragan Micic says

  Naravno da su sva predvidjanja smaka sveta u proslosti propali, jer su bili proizvod samoinicijativnih ljudskih predvidjanja, i racunanja.
  Ono sto Bog otkrije, tu nema greske, jer Bog zna vreme tog casa, i on moze to vreme otkriti, sto je upravo ucinio u danasnjem vremenu, u kome se svet nalazi u opstem globalnom moralnom haosu, i otpadu od Bozanske istine.

  Ova Bozja poruka za danasnje vreme glasi:

  POSLEDNJA BOŽJA PORUKA ČOVEČANSTVU

  „Poslednji dogadjaji svetske istorije i Hristov drugi dolazak u slavi – odpočinju u periodu 2021 – 2022 godine, kada će se sam Bog objaviti čovečanstvu, pokazati svoj zakon na nebeskom svodu koji ce biti pojava vidljiva svim ljudima na planeti zemlji na njihovom maternjem jeziku, i pozvati svet da se obrati i obavi duhovnu pripremu za Hristov drugi dolazak u slavi, koji ce ukinuti sadasnji zemaljski poredak, i na ovoj planeti stvoriti nov savrsen svet.
  Sve prirodne katastrofe sa pocetkom marta 2011 godine i velikim zemljotresom u Japanu – predstavljaju sudove Bozje, i znakove ispunjenja pomenutih dogadjaja“

  Dragan Micic

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.