Održana konferencija "Uloga mladih na nacionalnom i lokalnom nivou u donošenju odluka i kreiranju novih politika" - Energija mladih kao pokretač promena u društvu

Održana konferencija "Uloga mladih na nacionalnom i lokalnom nivou u donošenju odluka i kreiranju novih politika" koju je pred punom salom u prostorijama Hotela "Borovi" u Sjenici, realizovalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u okviru projekta "Mladi za inkluziju, jednakost i poverenje" (Youth 4 inclusion, equality and trust).

Prisutne su na početku pozdravili ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u Vladi republike Srbije, Tomislav Žigmanov, kao i prof. dr Rejhan Kurtović, državni sekretar.

- Ovde smo da podelimo sa vama važna iskustva i da vidimo zajedno na koji način može da se afirmativni odnos prema mladima poboljša. U okviru naših programa je i ova naša radionica. To radimo iz uverenja da su mladi ne samo sadašnjost, već i budućnost regiona - naveo je ministar Tomislav Žigmanov.

On je dodao da je ključ svega u aktivizmu i delovanjem kroz različite platforme:

- Morate uzeti učešće u radu institucija, i to ne samo na lokalnom nivou, već i u okviru nevladinih organizacija, političkih stranaka i organizacija koje se bave pitanjima mladih.

Državni sekretar, prof. dr Rejhan Kurtović, istakao je kako je važno podići vidljivost mladih, ali i izdvojiti vreme da se mladi saslušaju: "Kakva je njihova uloga u rešavanju sukoba u društvu, u postizanju međureligijskog ili međunacionalnog dijaloga? Da li neko mlade pita i da li ih neko sluša?"

- Kroz ovaj program želimo da kažemo da su mladi perjanica budućnosti. Upravo u tim ljudima vidimo snagu i energijju da pokrenu promene. Imali smo puno ovakvih projekata gde smo pričali o rešavanju sukoba i konflikata, gde smo čuli zaista fantastične predloge - istakao je prof. dr Rejhan Kurtović.

Nakon otvaranja usledila je panel diskusija "Kako uključiti više mladih u donošenje odluka na nacionalnom i lokalnom nivou?". U razgovoru sa mladim učesnicima i učesnicama ustanovljeno je da mladi nisu dovoljno uključeni u proces donošenja odluka, kao i da im je potrebna veća podrška države. Učesnici su istakli da su akcioni planovi za mlade na papiru dobri, ali da je neophodno da se više radi na njihovoj implementaciji.

Kao rešenja na ove probleme učesnici i učesnice predložili su potencijalne inicijative stipendiranja studenata i srednjoškolaca za njihove uspehe, formiranje saveza i zajedničkih platformi studenata, kao i kontrolu kvaliteta unutar državnih institucija, kako bi se osiguralo to da na važne pozicije dolaze isključivo oni koji su dovoljno stručni da se bave pitanjima mladih.

Na narednom i poslednjem panelu, sagovornice su bile Nina Mitić i Biljana Marković, pomoćnice ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, kao i Sofija Osmanović, šefica Odseka za unapređenje položaja Roma u istom ministarstvu.

Panelistkinje su pričale o svojim počecima, ličnim iskustvima i o izazovima sa kojima su se susretale i kao mladi ljudi, ali i kao žene. Napomenule su da je problematična situacija sa mladima u Srbiji koji većinski napuštaju svoje lokalne zajednice u potrazi za svojom šansom u većim gradovima, nakon čega uglavnom završe van Srbije u potrazi za boljim životom.

Sa druge strane, obratile su pažnju i na to kako se na listama kandidata političkih partija nalaze uglavnom kandidati koji su znatno veće prosečne starosti u odnosu na samu bazu i članstvo tih partija.

Sagovornice su se složile da je neophodno da se širi svest da se mladi moraju intenzivnije uključiti u procese donošenja odluka u zemlji.

Autor: CMC
Foto: CMC

Pogledajte još