Privredne izbeglice: Srbija je prva po broju zahteva za azil u Nemačkoj

Građani Srbije su u prošloj godini podneli najveći broj zahteva za azil u Nemačkoj, piše danas nemački list "Velt", pozivajući se na dokumente saveznog Ministarstva unutrašnjih poslova.

Iz Srbije je u 2012. godini podneto ukupno 8.477 zahteva za azil, što je povećanje oko 85 odsto u odnosu na 2011. godinu, navodi se u tekstu i ističe da je ukidanje viza za građane Srbije i Makedonije doprinelo ovom povećanju.

Ukupan broj zahteva za azil u Nemačkoj je lane drastično porastao i, po podacima Ministarstva u koje je list imao uvid, u 2012. godini je kod Zavoda za migracije i izbeglice podneto 64.539 zahteva za azil, što je 41 odsto više nego 2011. godine.

U tekstu se obrazlaže da je važan razlog za povećanje broja azilanata ukidanje viza za Srbiju i Makedoniju i da obe zemlje, zajedno sa Bosnom, Sirijom i Rusijom spadaju u glavne zemlje odakle stiže najviše zahteva za atzil.

Glavni "podstrekač" za rapidni rast broja molbi za azil je, kako smatraju eksperti, povećano plaćanje "keš" novca za plaćanje podnosiocima zahteva, koje je Savezni ustavni sud naložio.

Broj zahteva za azil je u međuvremenu smanjen, navodi list i prenosi da je savezni ministar unutrašnjih poslova Hanas-Peter Fridrih jesenas ukazao na to da se, kod podnosioca zahteva iz Srbije i Makedonije, radi pre svega, o takozvanima "privrednim izbeglicama".

Ministarstvo unutrašnjih poslova je, kako se navodi, došlo do zaključka da se očito ni kod jednog podnosioca zahteva za azil iz Srbije, Makedonije i Bosne nije moglo utvrditi postojanje uslova relevantnih za azil, kao što je proganjanje.

Pogledajte još