MUP: Zaštita dece od zloupotrebe na Internetu

"Stalna akcija policije 'Armagedon' će se u narednom periodu, osim represivnog pristupa, preusmeriti i na proaktivni pristup kroz edukaciju bezbednog korišćenja interneta, koja će se sprovoditi u osnovnim i srednjim školama", rekao je Vukić na sastanku sa programskim direktorom kancelarije organizacije "Save the children" Ahmedom Pijanom.

Vukić i Pijano složili su se da je saradnja policije i te organizacije na zavidnom nivou i da će u narednom periodu ona biti dodatno unapređena.

Državni sekretar MUP-a je sa "Save the children" potpisao Memorandum o saradnji na uspostavljanju efikasnog sistema zaštite dece od zloupotrebe i iskorišćavanja putem informacionih tehnologija u Srbiji.

Vukić je rekao da je Memorandumom uspostavljena saradnja MUP-a i te organizacije koja će doprineti unapređenju sistema zaštite dece od seksulane zloupotrebe putem modernih tehnologija.

Pijano je predstavnicima MUP-a uručio opremu koja će se koristiti u izvršenju naredbi istražnih sudija osnovnih i viših sudova, kao i u svrhu pravljenja kompletnih izveštaja o forenzičkoj analizi privremeno oduzetih predmeta korišćenih u izvršenju tih krivičnih dela.

Na sastanku je bilo reči i o daljem unapređenju edukacije pripadnika MUP-a u toj oblasti.

Izvor: Beta

Pogledajte još