Iskustva sa Cotrugli studija: znanje je svuda primenjivo

Razgovarali smo sa Eminom Azizi o njenim iskustvima sa Cotrugli studija.
Emina je nešto duže od tri godine zaposlena sam u agenciji Future Media, koja je deo McCann Group i bavi se korporativnim izdavaštvom. Nakon završenih EMBA studija, preuzela je poziciju zamenika direktora i tako dobila priliku da znanja stečena u školi veoma brzo primeni, dok su sveža. Zadužena je za realizaciju projekata i osmišljavanje novih, komunikaciju sa klijentima i saradnicima, organizaciju poslovanja unutar agencije.

(old_image)

Koje biste saznanje, znanje i veštine stečene na Cotrugli EMBA studijama izdvojili kao najkorisnije za to čime se bavite? Šta konkretno od svega naučenog najviše istinski primenjujete u poslu kojim se trenutno bavite?
-Za novinsko izdavaštvo, gde svaki projekat na kome radite ima svoj dead-line, mnoštvo usitnjenih aktivnosti koje jedna drugu uslovljavaju, a često se i prepliću,veoma je važno dobro ih organizovati i sinhronizovati kako jedna drugu ne bi ugrožavale. U tom smislu, za mene je najkorisniji, konkretno, bio predmet Operational management.

Ali, veoma je nezahvalno izdvojiti samo “to nešto” jer je program sveobuhvatan i on u vama edukuje i stratega i operativca; i “zakonodavca” i izvršioca – sve poslovne sektore unutar jedne osobe. Naravno, u konkretnom poslu ne radite sve to sami, ali bolje razumete šta vaše kolege rade i kako vaš deo posla utiče na njihov. I ako ste odgovorni, nastojite da ta saznanja i primenite kako bi svima bilo jednostavnije.

(old_image)

Imaju li Cotrugli programi specifičnosti koje se odnose konkretno na vašu oblast poslovanja i koje su?
-Program nije jednodimenzionalan i nije usredsređen ni na jednu konkretnu oblast poslovanja, što je njegova velika prednost. U mojoj generaciji bilo je socijalnih radnika, ekonomista, elektrotehničara, farmaceuta, novinara. Svi smo stekli ista saznanja, proširili smo svoje kompetencije da bismo ih kasnije primenili na svojim poslovima u specifičnim industrijama. Znanja koja steknete na Cotrugliju možete “poneti” u bilo koju industriju, na bilo kom mestu. Još jedna značajna prednost.

Vaši lični "Tips & Trick" saveti budućim polaznicima Cotrugli MBA, šta ne bi trebalo da propuste, na šta da obrate pažnju...
-Ne bi trebalo ništa da propuste. I zato što je sve primenljivo i korisno, i zabavno i zanimljivo, ali ako su zaista rešeni da program završe, prvenstveno zbog toga što je potrebno obavljati zadatke na vreme. U nekom trenutku, predmeti sustižu jedni druge i ako zadatke u vezi sa njima ne obave na vreme, upadaju u rizik da ih uopšte ne obave. A to ugrožava i rad grupe u kojoj su i njihov sopstveni kapacitet da ispite polože na vreme, a da ne govorimo o završnom projektu koji je zahtevan i koji traži znanja iz svih prethodnih petnaestak ispita.

Pogledajte još