Janković: Srbija nema razloga da slavi 1. maj

Osnovni razlog za to je, kako kaže, rekordna nezaposlenost.

Dodaje da su onima koji rade često uskraćena neka od zagarantovnih prava, na šta sudovi i inspekcije nemaju dovoljno snažan odgovor.

"Zbog toga zaštitnik građana svakodnevno dobija kolektivna obraćanja radnika, iako nema nikakva ovlašćenja da kontroliše privatne poslodavce", navodi se u pisanom saopštenju prosleđenom medijima.

Janković je ukazao da u Srbiji radnici ostaju bez pravičnih naknada za rad, što je Ustavom garantovano pravo, bez uplaćenih poreza i doprinosa, što je zakonska obaveza poslodavaca, i suočavaju se sa nemogućom dilemom - da li prijaviti poslodavca i rizikovati gubitak kakvog - takvog posla, ili raditi obespravljen.

"U takvoj situaciji, potrebno je veće angažovanje po službenoj dužnosti Republičke inspekcije rada, Poreske uprave Ministastva finansija i bolja razmena podataka sa fondovima zdravstvenog i penzijskog osiguranja, kako bi se preventivno i podnošenjem prijava protiv prekršioca zakona, povećalo poštovanje vitalnih prava koje država propisima garantuje"
, rekao je Janković.

On ističe da se ispekcijske službe moraju zakonski, kadrovski i materijalno ojačati, i u njima povisiti odgovornost za rad i nerad.

Zaštitnik građana je naglasio da inspekcije rada moraju da budu mnogo ažurnije i autoritativnije kako bi se suzbilo nepoštovanje vitalnih prava radnika, posebno kada je reč o neplaćanju naknade zarade trudnicama, porodiljama ili majkama na odsustvu radi nege deteta.

Poseban problem je to što pri svakoj promeni vlasti u Srbiji ljudi se zapošljavaju po partijskoj pripadnosti u organima vlasti i javnim službama, navodi on.

Janković, takođe, ukazuje da je položaj žena na tržištu rada i dalje znatno lošiji nego muškarca, a prema istraživanjima, tek svaka četvrta žena sa visokim obrazovanjem i tek svaka 10 žena bez obrazovanja, dobijaju posao preko konkursa.

"Primena Zakonona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom donela je poboljšanja, ali su ona spora i nedovoljna"
, naglasio je zaštitnik građana.

On je upozorio da poslodavci, sa druge strane, godinama upozoravaju na ekstremno visoke fiskalne i parafiskalne namete, nedostatak podsticajne atmosfere za privređivanje i izostanak suštinskog dijaloga socijalnih partnera u oblasti rada.

Izvor: B92, Tanjug

Pogledajte još