Novi Sad: Najsavremenija analiza mleka (VIDEO)

Nakon pet godina čekanja, ali i ulaganja iz republičke i pokrajinske kase, kao i Departmana za stočartvo Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, 7. maja počinje sa radom savremena laboratorija za analizu kvaliteta mleka. Zaposleni u ovoj ustanovi se nadaju da je ovo zapravo prvi deo Nacionalne laboratorije, koju Srbija čeka već decenijama.

Laboratorija mleka na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu je i do sada analizirala kvalitet mleka, ali će od sada to raditi na visokoprofesionalan način, po evropskim i svetskim standardima.

Direktorka Departmana za stočarstvo Snežana Trivunović kaže da se godinama čekalo rešenje resornog ministarstva.

“Ne bih rekla da je baš u jednom papiru bio problem ali trebalo je da se stvori i ta neka politička atmosfera i volja i da svi u lancu razumeju šta znači ovakva jedna laboratorija za sve nas”
, kaže Trivunovićeva.

Sada kada je i politika saglasna da bez ove laboratorije nema kvalitetnog priplodnog grla i genetskog napretka, osmoro zaposlenih će svoj posao raditi kao i do sada, ali uz značajne novine, na četiri točka.

“Prava novina je vozilo laboratorije, koje će ići na sabirna mesta, na 55 sabirnih mesta, onoliko koliko ima odgajivačkih organizacija u Vojvodini. Ono što je značajno i novo jeste da će kompletno laboratorija biti povezana sa odgajivačkim organizacijama preko softvera Labisa”
, objašnjava Snežana Trivunović.

Od momenta kada uzorak stigne u laboratoriju, proizvođači će već tokom popodneva ili najkasnije u toku sutrašnjeg dana znati rezultate analiza. To omogućava novi softver, kaže koordinator projekta Denis Kučević.

“To znači da će sa tim rezultatima mnogo brže i efikasnije upravljati svojom sopstvenom proizvodnjom. To može biti strategija ishrane, strategija reprodukcije, da li ćemo pratiti zdravstvena stanja…“
, navodi on.

“U zavisnosti od parametara koja ćemo ispitivati – četiri su obavezna, ali mi možemo opciono ispitivati i ureu u mleku, i somatske ćelije i tako dalje…”
, kaže Kučević.

Procene su da će, za početak, u laboratoriju stizati 20 hiljada uzoraka mesečno iako je kapacitet mnogo veći.

Transparentnost i nezavisnost garantuju tačne podatke, od kojih će korist imati pre svega proizvođači.

Sve u nadi da nećemo još godinama čekati nastavak ove priče, odnosno početak rada Nacionalne laboratorije u Batajnici.

(Izvor: B92 )