BIA, VOA i VBA menjaju nazive?

U Strategiji reforme javne uprave u Srbiji, koja se trenutno nalazi na javnoj raspravi, ocenjuje se da se više organizacija i organa uprave nazivaju “agencije“, iako to nije u skladu sa zakonima o javnim agencijama i o državnoj upravi.

To znači da bi u narednom periodu one mogle da budu preimenovane, tako što će se iz njihovih imena izbaciti reč “agencija“. Među njima su Vojnobezbednosna i Vojnoobaveštajna agencija, Bezbednosno-informativna, kao i agencije za zaštitu životne sredine, za privatizaciju i za borbu protiv korupcije.

U Ministarstvu pravde i državne uprave kažu za Danas da je Strategijom za sada samo konstatovano da pojedini organi “različite forme imaju ista imena“, kao i da će se prvo uraditi baza podataka svih organa u javnoj upravi.

“Kada se uraditi baza, koju dosad nismo imali, biće urađena analiza na osnovu koje će se videti da li postoji potreba za promenom naziva određenih organa“, objašnjavaju u Ministarstvu pravde, dodavši da još ne postoji spisak organa sa spornim nazivima.

U Strategiji reforme javne uprave identifikovan je “problem nedosledne primene Zakona o javnim agencijama i određena nekonsistentnost u osnivanju pravnih lica javnog prava koje imaju naziv agencije“. Pored javnih agencija, kako se dodaje, postoji i određeni broj drugih organizacija koje nose naziv “agencija“.

Prema navodima strategije, to su, pre svega, organi državne uprave u sastavu ministarstava, kao što su VOA i VBA u okviru Ministarstva odbrane i Agencija za zaštitu životne sredine pri Ministarstvu energetike, kao i posebne organizacije, odnosno BIA.

“Oslovljavanje organa uprave u sastavu ministarstava agencijama nije u skladu sa važećim Zakonom o državnoj upravi koji za taj oblik organa državne uprave predviđa tri moguća oblika - uprave, direkcije i inspektorate“
, napominje se u Strategiji.

Pored toga, postoje i agencije koje nisu u sistemu državne uprave, kakva je Agencija za privatizaciju, koja posluje po propisima o javnim službama, ili Agencija za borbu protiv korupcije, koja je samostalan i nezavisan državni organ odgovoran Narodnoj skupštini.

“Zato se može zaključiti da postoji potreba za uređenjem pravno statusnih oblika u kojima se pojavljuju agencije. Ministarstvo nadležno za poslove državne uprave će na osnovu izvršene analize postojećeg stanja u ovoj oblasti proveriti ispunjavanje uslova za postojanje javnih agencija koje sada deluju u sistemu javne uprave Republike Srbije“
, zaključeno je u Strategiji.

U Strategiji o reformi javne uprave navodi se da je “javna agencija i u pozitivnom pravu Srbije organizacija koja se osniva za razvojne, stručne ili regulatorne poslove od opšteg interesa“. “Javna agencija je samostalna u svom radu. Vlada sada ne može usmeravati rad regulatorne javne agencije, niti ga usklađivati sa radom organa državne uprave, što će biti predmet posebnog preispitivanja“, ocenjuje se u Strategiji.

(Izvor: Danas, B92 )

Pogledajte još