Većina romske dece ne ide u vrtiće i jasle

Programska direktorka CIP-a Zorica Trikić rekla je na konferenciji za novinare u Beogradu da samo tri odsto romske dece ide u jaslice i osam odsto u vrtiće, a da svako četvrto dete uzrasta do pet i po godina ima igračke kod kuće.

Ona je istakla da ima poboljšanja, što potvrdjuju podaci da 90 odsto romske dece danas ide u škole, kao i da je smrtnost u ranom uzrastu prepolovljena.

Istraživanje je radjeno intervjuisanjem majki romske dece, a za potrebe dvogodišnjeg projekta koju je pokrenuo CIP uz finasijsku podršku Fondacije za otvoreno društvo iz Londona i Romskog obrazovnog centra.

Projekat pod nazivom “Snažni od počekta – dajmo im krila” realizovaće se u Nišu, Beogradu, Subotici i Kragujevcu, u osam romskih naselja.

Zorica Trikić je navela da je cilj projekta osnaživanje romskih roditelja, koji će zajedno sa decom učestvovati u radionicama u svojim naseljima.

“Cilj projekta nije da mi roditelje nečemu učimo, već da ih osnažimo da mogu da iskoriste svoje kapacitete i pruže deci ono što im je potrebno, a što nisu do sada mogli”, rekla je Zorica Trikić.

Radionicima će prisustvovati i romski aktivisti, kao i predstavnici zdravstvenih, socijalnih i obrazovnih institucija.

Projekat će na terenu realizovati i četiri romske nevladine organizacije “Mali princ” (Beograd), “Ponos” (Niš), “Romanipen” (Kragujevac) i “Edukativni centar Roma” (Subotica).

Predstavnica nevladine organizacije “Mali princ” Slavica Vasić rekla je da će dobit od projekta imati celo društvo, a posebno romska deca koja će dobiti jednake šanse za početak.

Ovaj projekat imao je svoju pilot fazu koja je trajala od decembra prošle godine do maja 2013. godine.

U pilot fazi učestvovalo je 290 romske dece, odnosno 180 porodica iz šest romskih naselja u Kragujevcu, Nišu i Suboticu.Beta