Novi zakon: EU kažnjava hakere sa minimum 2 godine zatvora

Kriminalci za koje se dokaže da su odgovorni za sajber napade na važnu infrastrukturu, uključujući elektrane, transportne i državne mreže mogli bi biti osuđeni na 5 godina zatvora, što je minimalna kazna za ovo delo koju predviđa predlog novog zakona. Isti princip bi bio primenjen i na hakerske napade kriminalnih grupa koji su prouzrokovali ozbiljnu štetu.

Novi predlog zakona pooštrava mere predviđene zakonom iz 2005. godine. Novim predlogom zakona predviđena je i najmanja zatvorska kazna u trajanju od tri godine za stvaranje bot mreža.

Novi zakon će postaviti i nove zahteve pred policije evropskih zemalja i pravosudne organe. Vlasti će biti dužne da reaguju na zahtev za pomoć u roku od osam sati.

Komitet za ljudske slobode usvojio je predlog novog zakona sa 36 glasova za i 8 protiv, iako neki članovi komiteta nisu zadovoljni zbog toga što predlog ne pravi razlike između različitih vrsta upada u sisteme i hakera. Protivnici smatraju da predlog novog zakona ne uzima u obzir važnu ulogu koju imaju takozvani "white hat" hakeri, čija infiltracija u sisteme ima za cilj proveru njihove bezbednosti, a ne zlonamernu svrhu. Oni dovode u pitanje i stvarni učinak koji će novi zakon imati u smanjenju broja zlonamernih sajber napada.

Međutim, predlagač zakona kaže da se novim propisima uvode toliko potrebna pravila da se ova krivična dela adekvatno kazne.

O predlogu zakona Evropski parlament će glasati početkom jula, i ako bude izglasan, formalno će ga prihvatiti i Savet za unutrašnje poslove Evropske unije.

Izvor: Kurir

Pogledajte još