Srbi i dalje šalju telegrame

To je pokazatelj da u doba Interneta, fiksnih i mobilnih telefona, usluga slanja telegrama u Srbiji i dalje donosi profit.

Ovom činjenicom ne bi mogla da se pohvali Pošta Indije, zemlje sa oko 1,2 milijarde stanovnika, koja je u ponedeljak, 15. jula poslala poslednji telegram i tako zatvorila službu, staru 163 godine.

Prvi telegrafi u Srbiji pojavili su se svega 11 godina posle prve primene električnog telegrafa u svetu na liniji Baltimor - Vašington 1844.

Telegrafska stanica ili, kako se u to vreme zvala, ''štacija'', u Beogradu je najpre bila povezana sa Zemunom, koji je tada bio u sastavu Austrijske carevine.

Kao datum zvaničnog otvaranja telegrafskog saobraćaja sa Austrijom smatra se 15. mart 1855. godine, po starom kalendaru, a prvi telegram primljen je samo dva dana kasnije.

Telegram je predat u Beču u 16.35 sati, a u Beograd je prispeo u 17.05 sati i donosio je vest da francuski car i carica planiraju posetu Engleskoj, sredinom aprila, na poziv kraljice Viktorije.

Ova veza sa Austrijom išla je linijom Zemun - Petrovaradin - Segedin - Pešta - Bratislava - Beč.

Unutrašnji telegrafski saobraćaj uveden je od 3. aprila 1855. godine, a prvi telegram je predat u Kragujevcu u 12.45 sati i prispeo je u Beograd u 12.50 sati.

Sedam dana kasnije otvoren je i telegrafski saobraćaj između Beograda i Aleksinca.

U Pošti podsećaju da uslugu slanja telegrama obavljaju u ime i za račun Telekoma Srbija, na osnovu ugovora koji je zaključen 2005. godine.

Statistika svedoči da je tokom 2011. godine primljeno 482.684 telegrama, u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju, dok je u 2012. primljeno 452.807 telegrama.

U prvih šest meseci 2013. godine primljeno je ukupno 208.827 telegrama, od kojih je 26.849 poslato u inostranstvo, dok su poštari uručili 18.816 telegrama pristiglih van granica Srbije.

Najčešći korisnici ove usluge su građani, koji mahom šalju čestitke, pozivnice, izjave saučešća, razna obaveštenja…

Nije zanemarljiv ni broj telegrama čiji pošiljaoci su pravni subjekti i državni organi, a koriste ga i republička ministarstva, zdravstveni centri (klinički centri, bolnice, domovi zdravlja, centri za rehabilitaciju...).

Da slanje telegrama u Srbiji ne donosi gubitke vidi se i po ostvarenom prihodu koji je u 2011. iznosio 63,2 miliona dinara, 2012. - 59,3 miliona, a u prvih šest meseci ove godine 27,3 miliona dinara.

Telegram se danas, zahvaljujući savremenoj šalterskoj aplikaciji, može poslati iz svake pošte u Srbiji, ali i pozivanjem broja 1961 sa fiksnog telefona iz mreže Telekoma Srbija.

Kada je reč o rokovima za isporučivanje telegrama, oni se uručuju u skladu sa radnim vremenom pošta.

Ukoliko pošta ima specijalizovanu dostavu, telegrami se uručuju četiri sata pre završetka radnog vremena pošte, a u poštama koje nemaju specijalizovanu dostavu, telegrami se uručuju redovnom dostavom.

Izvor: novimagazin

Pogledajte još