fbpx

EPS: Reprogram duga za struju od 15. avgusta

Stari dug podrazumeva dugovanja za električnu energiju dospela na dan 31. maj, a koja su neizmirena do 31. jula. Stara dugovanja mogu da se, zavisno od visine duga, izmire u rasponu od 12 do 120 rata.

Reprogramiranjje do 60 rata podrazumeva otpis dela duga koji se kreće od 15 do 35 odsto.
Plaćanje duga u rasponu od 60 do 120 rata ne uključuje otpis duga.

Tokom reprograma ne obračunava se kamata na iznos reprogramiranog duga.
Da bi dužnik potpisao sporazum o reprogramiranju potrebno je da se obrati lokalnoj distribuciji, a jedan od uslova je i izmirenje mesečnog računa za električnu energiju utrošenu u junu.

Svi dužnici koji su ranije potpisali sporazume o reprogramiranju mogu da se jave distribuciji kako bi sporazum prilagodili novim povoljnijim uslovima izmirenja duga.

Ako kupac ne izmiri dve uzastopne rate i posle upozorenja, ugovor o reprogramu biće raskinut i obračunaće se celokupan dug s kamatom, kao da sporazum nije ni zaključen.

Izvor: Tanjug via Novosti

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.