Za kredit vade i krv klijentima

Većina banaka u Srbiji, pre nego što odobri kredit, uradi kompletan „skener“ klijenta. Što je iznos pozajmice veći i rok za vraćanje duži, banke su zahtevnije u traženju odgovora na razna pitanja od onih koji bi da koriste njihove usluge. Interesovanje za političku pripadnost korisnika kredita jedno je od poslednjih u nizu neumesnih pitanja koja banke postavljaju i tako zadiru u privatnost građana.

Beograđanin Bojan Janković kaže da je prilikom popunjavanja dokumenata za kredit za auto naišao na pitanje da li je član političke stranke.

- Kada sam pitao devojku za šalterom zašto ih to zanima i da li ću imati neke povlastice ako jesam, ona je zbunjeno odgovorila da ne moram da odgovorim - priča Janković. - Na obrascu je trebalo da napišem i s kim živim i koliko dece imam. Nisam se osećao prijatno što me ispituju kao na poligrafu.

Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja, smatra da ne postoji nijedan razlog da banke traže od klijenta da odgovori na takva pitanja.

“ŠPIJUNIRAJU“ KLIJENTE

POJEDINE banke zahtevaju da budući klijent na adresi stanovanja bude najmanje šest meseci, a neretko se dešava i da telefonom proveravaju da li tamo zaista živi. Neke banke traže i račune na uvid, jer im je to dokaz da li je korisnik prijavljen na toj adresi, ali i kakav je u izmirivanju obaveza.

- Podaci o političkoj pripadnosti se mogu obrađivati samo uz naš pristanak - ističe Šabić. - S druge strane, svaka obrada podataka bi morala biti opravdana svrhom, a u konkretnom slučaju ne vidim koji bi valjan razlog bio da banka traži tu informaciju. Naravno, neprikosnoveno je naše pravo da na takva pitanja ne odgovorimo.

Najviše informacija i detalja banke traže od onih koji konkurišu za stambene kredite. Životno osiguranje korisnika je postalo jedan od uobičajenih zahteva, kako bi se banke obezbedile od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti klijenta. Pre nego što se useli u svoj stan, dakle, potencijalni klijent mora da obavi i zdravstveni pregled. Ako pozajmljuje iznos od 40.000 do 70.000 evra, dužan je da donese rezultate krvne slike, analize urina, testa na HIV, EKG i pregled interniste.

Za kredite sa kraćim rokom otplate mnoge osiguravajuće kuće spisak pregleda proširuju i na ultrazvuk srca i abdomena, a od muškaraca starijih od 50 godina traže i analizu PSA testa, koji pokazuje stanje prostate.

- Banke gledaju na sve načine da osiguraju svoj kreditni plasman, jer im je teško da danas nađu pouzdanog i solventnog klijenta - objašnjava Marko Vasić, saradnik u Udruženju korisnika bankarskih usluga „Efektiva“. - Čuli smo za razne prohteve banaka, a najneobičnije za šta su nam se ljudi žalili je potvrda da klijenti nisu HIV pozitivni i da nemaju hepatitis C. Problem banaka je što je era liberalnog kapitalizma donela i modu da se daju dugoročni krediti i onda oni moraju biti sigurni da klijent to može da „istera do kraja“. Zato se banke trude da kada pozajme novac, to rade uz minimalan rizik.

ZDRAVSTVENA KNJIŽICA JE DOKAZ

Lična karta, potvrda o zaposlenju i izveštaj Kreditnog biroa su stavke koje traži svaka banka. Izveštaj biroa je finansijsko ogledalo ponašanja građanina kao dužnika, odnosno da li je redovan u izmirenju svojih obaveza prema banci. Kada prođe prvi, najmanji stepenik, klijenta često očekuje i zahtev da overenu zdravstvenu knjižicu preda na uvid. Zdravstvenom knjižicom se utvrđuje da su plaćeni doprinosi, što potvrđuje da je potencijalni klijent stalno zaposlen, da nije u pitanju fiktivno zaposlenje.

Izvor: Z.Radović, Novosti

Pogledajte još