Šabić upozorava banke: Obrada podataka o ličnosti je nedozvoljena

Šabić je upozorio sve banke, koje bez zakonskog ovlašćenja ili pristanka lica čiji se podaci obrađuju, a koje na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji sa Republičkim fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje stavljaju Fondu na raspolaganje podatke o korisnicima tekućih računa ili podatke trećih lica, da je takvo postupanje suprotno odredbama članova Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i da predstavlja nedozvoljenu obradu podataka.

Naglašavajući da je u maju Fondu PIO uputio odgovarajuće upozorenje, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je rekao da je početkom godine po njegovom nalogu, a povodom prijava građana i tekstova objavljenih u medijima, sproveden postupak nadzora nad sprovođenjem i izvršavanjem Zakona o zaštiti podataka o ličnosti od strane Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Kako je navedeno u saopštenju poverenika, neposredan povod za to bili su navodi građana da Fond PIO od poslovnih banaka prikuplja podatke o ličnosti penzionera koji određeno vreme nisu podizali sredstva sa svojih računa, ili koja su za raspolaganje računom ovlastili treće lice.

U postupku nadzora izvršen je uvid u fotokopije ugovora koje je Fond zaključio sa 31 poslovnom bankom, a na osnovu sadržine ugovora i postupanja ugovornih strana konstatovano je da se razmenom podataka vrši obrada brojnih podataka o penzionerima korisnicima računa, ali i o trećim licima koja su raspolagala ovlašćenjima za raspolaganje na tekućim računima, suprotno odredbama zakona.

Na ocenu poverenika da je reč o obradi podataka koja je po Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti nedozvoljena nisu mogli uticati navodi Fonda da "primenjuje sve raspoložive načine da dođe do saznanja da li i dalje postoje uslovi za korišćenje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja".

Šabić je ponovio da pravni osnov za obradu podataka o ličnosti mogu biti zakon ili pristanak lica o čijim podacima se radi
, kao i da bez obzira na eventualne nedostatke u sadržini ili u primeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ugovori između Fonda PIO i poslovnih banaka ne mogu biti valjan način za otklanjanje tih nedostataka jer nisu valjan pravni osnov za obradu podataka o ličnosti.

"Nepostojanje odgovarajućih mehanizama koji bi Fondu omogućili raspolaganje svim podacima potrebnim za njegov rad ili bolje rečeno nedovoljno efikasna primena postojećih mehanizama nikako ne mogu da budu razlog koji bi opravdao obradu podataka suprotnu zakonu i zadiranju u privatnost pojedinaca u meri većoj od zakonom dozvoljene", rekao je Šabić, a navedeno je u saopštenju.

(Izvor: Tanjug, Večernje novosti)

Pogledajte još