Uvrede, laži, govor mržnje: Poslanicima kazna do tri plate

Nedolično ponašanje u parlamentu gledali smo i u Rumuniji, Ukrajini pa i u Velikoj Britaniji i Japanu. Imali smo i mi polivanje vodom, iznošenje iz sale, gađanje cipelom. Takvo ponašanje utvrđeno je Poslovnikom o radu Skupštine Srbije. Kodeks bi trebalo da reguliše ponašanje poslanika van parlamenta i da definiše njihove obaveze van skupštinske sale.

"Kodeks sadrži evropske vrednosti koje mi treba da preuzmemo. Nije cilj da poslanicima stavimo flaster na usta već da ih obavežemo na poštovanje opštih etičkih principa. Da govore istinu, da budu pravični, pošteni, nepristrasni, odgovorni i da građanima budu uvek dostupni", objašnjava za “Blic” predsednik administrativnog odbora Zoran Babić.

Sve uvrede kao i detalji iz privatnog života koje mogu da naškode ugledu i časti, a koje domaći političari često znaju da koriste regulisane su Kodeksom. Etički savet može da izrekne nejavnu, zatim javnu opomenu i da zatraži izvinjenje.

Ukoliko poslanik odbije da se izvini platiće kaznu u iznosu od tri mesečne plate.
Kodeks ponašanja koji je predložio još prethodni saziv, skoro da je skroz usaglašen i njegovo usvajanje očekuje se na jesenjem zasedanju.

Bivši predsednik, a sadašnji član Odbora Nenad Konstatinović objašnjava da poslanici moraju da shvate da biti poslanik ili biti na nekoj državnoj funkciji nije privilegija, “već je to častan posao koji radite u javnom interesu”.

"Kodeks je rađen po uzoru na Evropski parlament koji je taj dokument doneo 2011"
, kaže Konstantinović, i ističe da je cilj da se uvede takav model ponašanja za svakog javnog službenika, a ne samo za poslanike.

Kodeks ima za sada 37 članova a neki od njih upozoravaju poslanike da su obavezni da izbegavaju svaku situaciju koja bi mogla da nagovesti podmićivanje i korupciju. Poslanici neće smeti da prime bilo kakvu nadonkandu da bi štitili nečije interese i biće u obavezi da javni interes stave iznad ličnog.

Poslanici će kao i do sada u skupštinskoj sali moći da koriste mobilne telefone, ali tako da ne ometaju druge u radu.

U izradi Kodeska ne učestvuje jedino poslanička grupa Liberalno-demokratske partije jer smatra du poslanici odgovaraju biračima koji će na sledećim izborima nagraditi ili sankcionisti ponašanje u parlamentu.

Izvor: Blic

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.