Draškovićeva objavila konkurs za nova radna mesta uprkos Vladinoj zabrani!

Direktorka Kancelarije Slavka Drašković i njeni saradnici već su nekoliko puta navukli gnev dijaspore svojim potezima, a ovoga puta mogli bi navući i gnev prvog potpredsednika Vlade Aleksandra Vučića i premijera Ivice Dačića koji su ranije rekli da će Vlada zamrznuti sva dalja zapošljavanja u administraciji!

Na sajtu Službe za upravljanje kadrovima Vlade Srbije, 18. oktobra osvanuo je konkurs za sedam radnih mesta. Reč je o poslovima: za odnose s javnošću, za projekte i saradnju sa fondovima, za programsko planiranje i izveštavanje, za kancelarijske i statističko-evidencione poslove, za unapređenje kulturne saradnje sa dijasporom, za koordinaciju i realizaciju programa očuvanja srpskog jezika i učenja na daljinu i šefa Odseka za pravne i kadrovske poslove.

Određen je minimalan zakonski rok, od osam dana koji počinje da teče dan nakon objavljivanja u Službenom glasniku.

Kandidatima je uz prijavu na konkurs zatražena hrpa dokumenata i to sve originali ili overene fotokopije. I to: original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu, original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih, overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema, overena fotokopija radne knjižice, original ili overena fotokopija o položenom državnom ispitu za rad u državnim organima, original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo.

Kada bi nezaposlen čovek bez ikakvih primanja odlučio da se prijavi na ovakav konkurs, postavlja se pitanje od čega bi unapred poplaćao silne overe dokumenata i druge troškove, a da ne zna da li će posao uopšte dobiti. Ako ih ipak poplaća, a ne dobije posao, pitanje je da li će mu ikada više pasti na pamet da se prijavi na tako "skupocen" državni konkurs. Izuzev ako je siguran da će posao dobiti, odnosno ako ima "vezu".

Kancelarija za dijasporu je ranije, uoči prvomajskih i Uskršnjih praznika raspisala konkurs za pet mesta, od kojih se za jedno tražilo obrazovanje "astronoma". I taj konkurs je trajao osam dana, s tim što su šest od tih osam bili praznici i vikendi, tako da je za predaju dokumenata bilo ostalo svega dva dana.

Nakon optužbi da je konkurs namešten, direktorka Drašković je poništila konkurs, ali ga je sad raspisala ponovo i to za sedam radnih mesta.

Izvor: Pressonline

Pogledajte još