ZABRANJENO: Bez zapošljavanja u javnom sektoru do kraja 2015.

Poslanici Skupštine Srbije večeras su usvojili izmene 10 zakona i doneli novi zakon o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru, a među novim propisima su i izmene Zakona o budžetskom sistemu kojima se na dve godine zabranjuje zapošljavanja novih radnika u javnom sektoru.

Zabrana zapošljavanja u javnom sektoru važiće do 31. decembra 2015. godine. Za izmene Zakona o budžetskom sistemu glasalo je 128 poslanika, a protiv je bilo 17.

Usvojenim Zakonom ograničava se i ukupan broj privremeno angažovanih radnika na 10 odsto ukupnog broja zaposlenih u organu ili instituciji koja se neposredno ili posredno finansira iz budžeta, a novi radnici mogu biti zaposleni samo uz saglasnost tela Vlade Srbije na predlog ministarstva ili drugog nadležnog organa.

Pošto je skupština usvojila amandman Odbora za finansije, zabrana zapošljavanja se ne odnosi na zaposlene u službama Skupštine Srbije, Zaštitnika građana, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Državne revizorske institucije, Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Agencije za borbu protiv korupcije, Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Komisije za zaštitu konkurencije, Komisije za hartije od vrednosti, Fiskalnog saveta, republičke radiodifuzne agencije i Agencije za energetiku.

Zabrana se ne odnosni ni na sudije, javne tužioce i zamenike javnih tužilaca, nastavno osoblje visokoškolske ustanove i naučno i istraživačko osoblje, naučnoistraživačke organizacije akreditovane u skladu sa zakonom, na izabrana, postavljena i imenovana lica u državnim organima i organima jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, kao i na direktore javnih preduzeća i agencija.

Ministar finansija Lazar Krstić rekao je u debati da je ograničavanje zapošljavanja bilo potrebno budući da podaci pokazuju da u javnom sektoru sada ima oko 740.000 zaposlanih, što je oko 20 odsto više nego što se procenjivalo.

Skupština Srbije usvojila je večeras izmene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojim je predviđeno njihovo povećanje po dva puta godišnje od aprila 2014. godine do oktobra 2016. godine, a većinom glasova poslanika usvojene su i izmene zakona o porezu na dohodak građana i zakona o duvanu.

Izmenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju predviđeno je povećanje penzija u aprilu 2014. godine za 0,5 odsto i zatim u oktobru za jedan odsto.
Izmenama zakona predviđeno je povećanje penzija za po 0,5 odsto u aprilu i oktobru 2015. godine i potom ponovo u aprilu i oktobru 2016. godine.

Predložene izmene i dopune zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju donete su u cilju usklađivanja sa Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu.

Usvojene su i izmene zakona o porezu na dohodak građana, koje stupaju na snagu od 1. januara 2014. godine, a najvažnija novina je to što preduzetnik koji porez plaća na stvarni prihod od samostalne delatnosti i u 2014. godini se opredeli da isplaćuje ličnu zaradu, dužan je da u pisanom obliku dostavi obaveštenje nadležnom poreskom organu o svom opredeljenju da obavlja isplatu lične zarade zaključno sa 31. januarom 2014. godine.

Za prihode od kapitala po osnovu kamate, banka je dužna da obračuna i plati porez po odbitku u momentu isplate kamate, uključujući i pripisivanje kamate, odnosno da plati obračunati porez najkasnije prvog narednog dana kada radi platni promet.

Skupštila je većinom glasova usvojila izmene i dopune zakona o duvanu, sa kojim je vlada imala cilj da stvori uslove za suzbijanje nelegalnog prometa duvana i duvanskih proizvoda i za planirani trend prikupljanja prihoda od akciza na te proizvode u republički budžet.

Izvor: Blic

Pogledajte još