Telemedicina: Rešenje za ruralne krajeve

U poređenju sa drugim zemljama, Nemačka ima dovoljan broj lekara: 3,84 na 1.000 stanovnika. U SAD, na primer, 2,46 lekara pruža zdravstvene usluge istom broju ljudi. Ali te brojke malo govore o tome kako su lekari, pre svega specijalisti, raspoređeni u zemlji. „Već sada u nekim seoskim regijama imamo situaciju da pacijent mora da izdvoji ceo dan da bi posetio specijalistu.“ Volfgang Los, predsednik Nemačkog društva za telemedicinu kaže da je jedno od rešenja da lekari ubuduće sve više rade preko ekrana – putem video-konferencije stižu u kuće pacijenata ili digitalno sakupljaju podatke o kliničkoj slici preko stalnog protoka podataka.

Digitalna medicina u Nemačkoj odavno je pronašla svoj put u tretmanu pacijenata koji su doživeli šlog. Male bolnice umrežene su sa specijalizovanim klinikama i mogu da uključe stručnjake putem video-konferencije. Telemedicina koristi se i za tretman pacijenata sa hroničnim srčanim oboljenjima. Mnogi pacijenti su preko mernih uređaja povezani sa medicinskim centrom. Ukoliko se neka vrednost pogorša, lekar stupa na scenu. Ipak treba reći da su telemedicini u Nemačkoj postavljene jasne granice.

Direktan kontakt

Lekari u Nemačkoj ne mogu da postavljaju dijagnoze, a da prethodno nisu direktno pregledali pacijenta – to važi i za telemedicinski pristup, a utvrđeno je tzv. zabranom o lečenju na daljinu. U Švajcarskoj, postavljanje dijagnoza na daljinu nije tako restriktivno uređeno kao u Nemačkoj. U preduzeću „Medgate“ iz Bazela, pacijenti mogu da dobiju telefonski savet, a u nekim slučajevima i recept.

„Reč tele u tom preduzeću u prvoj liniji još uvek važi za telefon. To nema mnogo veze sa telemedicinom, kakvu mi želimo“, kaže Franc Bartman, predsednik odbora za telematiku Savezne lekarske komore. On se zalaže za ublažavanje zabrane u Nemačkoj u skladu sa sve većim mogućnostima telemedicine. Pri tom naglašava: „Direktan kontakt između lekara i pacijenta još je uvek u većini slučajeva neizostavan.“

Telemedicina ponekad ne prolazi među ljudima

U Nemačkoj su pacijenti navikli na direktan kontakt sa lekarom – u tome Franc Bartman vidi razlog zašto telemedicina ponekad nema prođu. On ukazuje i na drugačiju praksu, na primer u Skandinaviji. „Kada se razbolite u Švedskoj, okrenete telefonski broj i dobijate medicinsku sestru. Ona odlučuje kako treba da se lečite, a lekar dolazi tek na kraju.“

Nemci još uvek prednost daju direktnom kontaktu sa lekarom

Osim toga telemedicina nailazi i na tehničke prepreke u Nemačkoj. U mnogim regionima je vrlo slabo razvijena brza internet mreža i zato tamo nema ni govora o video-konferencijama ili prenosu digitalnih podataka pacijenata. To posebno pogađa ruralne oblasti, za koje nemačko Savezno ministarstvo zdravlja ističe telemedicinu kao posebnu prednost.

Od digitalne do globalne medicine

Istovremeno telemedicina je prisutna na globalnom nivou. Volfgang Los opisuje saradnju između bolnica „Nordvest“ u Frankfurtu i klinike u Bruneju: nemački specijalisti mogu putem video-konferencije non-stop da razgovaraju sa kolegama u Aziji. Tu je i projekat nemačke kreditne ustanove za obnovu u Vijetnamu: „On predviđa da se telemedicinskim putem različite bolnice u ruralnim oblastima povežu sa centralnom bolnicom u Hanoju.“

Izvor: B92

Pogledajte još