Poreska uprava neće vratiti novac građanima

Zaštitnik građana Saša Janković saopštio je danas da Poreska uprava nije postupila po njegovoj preporuci da vrati novac građanima kojima je mesecima zaračunavala kamatu na kamatu, pošto je Ustavni sud takav obračun ocenio kao neustavan.

Zaštitnik građana je 21. maja prošle godine preporučio Poreskoj upravi da utvrdi kome je nakon odluke Ustavnog suda od 12. jula 2012. još pet meseci, do 1. januara 2013. godine, zaračunavala neustavnu kamatu na kamatu i da tim građanima vrati novac.

Poreska uprava je odgovorila da neće da postupi po preporuci, jer se odluka Ustavnog suda formalno nije ticala Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, već Zakona o visini stope zatezne kamate, navedeno je u saopštenju.

Zaštitnik građana je, međutim, prethodno utvrdio da je Ministarstvo finansija bilo dužno, sledeći ustavno načelo jedinstva pravnog poretka i principe dobre uprave, da se pripremi za odluku Ustavnog suda o ustavnosti kamate na kamatu u Zakonu o visini stope zatezne kamate,

Tako bi odmah po njenom donošenju bile izmenjene identične odredbe Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, a građanima vraćen novac ako je uzet nakon što je Ustavni sud već ocenio da je kamata na kamatu neustavna.

Zaštitnik građana ocenio je da, bez obzira na ekonomske i formalno-pravne argumente koje je u postupku kontrole iznelo Ministarstvo finansija, državni budžet ne sme da se puni "naplaćivanjem zelenaških kamata od građana", suprotno odredbama Ustava.

Zaštitnik građana je ovaj postupak vodio po sopstvenoj inicijativi, navedeno je u saopštenju.

izvor: Večernje Novosti

Pogledajte još