Kako je nastalo "OK"

“OK” je engleski izraz koji se pojavljuje u svim krajevima sveta.

* Po nekim ovaj akronim se prvi put pojavio u jednom članku objavljenom daleke 1839. godine u listu Boston morning post u kojem se govori o osobi koja kaže “OK”, skraćeno za “oll korrect” (sve je u redu) kako se taj izraz ispravno piše.

* Na jeziku Aristotela “ola kala” znači “sve je dobro”

* U Nemačkoj se koristi “ohne Korrektur” što znači “bez ispravke”

* Neki tvrde da je OK nastalo u američkom građanskom ratu i značilo dobar rezultat dana kao zero killed, tj. 0K.

* Izraz “OK” se danas može čuti i pročitati gotovo svuda.

Otkako je došao na mesto američkog predsednika, za Baraka Obamu on je postao gotovo uzrečica, a počeli su da ga koriste i britanski puristi, poput Dejvida Kamerona.