Osobe sa invaliditetom: Podržaćemo stranku koja predloži najbolji program za nas

Bošković je istakao da je jedan od zahteva donošenje posebnog zakona o udruženjima osoba sa invaliditetom koji će im omogućiti učestvovanje u vlasti.

"Hoćemo da uđemo u skupštinu i ostale institucije koje se bave socijalnom politikom. Nećemo da se i dalje odlučuje o nama bez nas"
, rekao je Bošković.

Predsednik Udruženja osoba sa invaliditetom "Feniks", prof. Branko Jokić rekao je da će osobe sa invaliditetom 5. marta reseornom ministarstvu podneti zahtev u 23 tačke i ostati na protestu sve dok ne postignu dogovor.

Spora primena zakona

"O donošenja Zakona o uklanjanju arhitektonskih barijera prošlo je 13 godina a uklonjeno je samo 10 posto, što osobama sa invaliditetom stvara ogromne probleme", kaže Predsednik Udruženja osoba sa invaliditetom "Feniks", prof. Branko Jokić.

Po njegovim rečima, neki od zahteva su povećajnje invalidske penzije, tuđe nege i telesnog dodatka, smena ljudi u Mininstarstvu rada i komisiji za dodelu banjskog lečenja i invalidskih pomagala koji neodgovorno rade svoj posao i poštovanje zakona o zapošljavanju osobama sa invaliditetom.

"U 90 posto firmi vi nemate ni toalet za osobe sa invaliditetom a kamoli neke druge uslove. Kako mislite da onda dobiju posao?", kaže Jokić.

Prema rečima Nataše Šević, predsednice Udruženja osoba sa invaliditetom "Pravo Gore", u Srbiji živi 750.000 osoba sa invaliditetom, od kojih je 300.000 radno sposobno, a samo 13 posto je zaposleno.

"Država i društvo u celini imaju predrasude prema nama. Mi u stvari možemo sve da radimo, samo to radimo na drugačiji način. "
, rekla je Šević apelujući na poslodavce i državu da osobama sa invaliditetom omoguće zapošljavanje.


Prvih 12 zahtevi osoba sa invaliditetom:

1. Da se uveća invalidska penzija, tuđa nega i telesni dodatak.
2. Smena ljudi koji rade u socijalnom sektoru pri Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike. Takođe smena osoblja koje radi u komisiji za dodelu banjskog lečenja i dodelu invalidskih pomagala.
2. Da počne pravo poštovanje zakona o zapošljvanju osoba sa invaliditetom, tj. da se počne sa ubrzanim zapošljavanjem osoba sa invaliditetom kao i da se zaposle i osobe sa invaliditetom koje su završile samo osnovnu školu.
3. Da se usvoji novi pravilnik o invalidskim pomagalima sa povoljnijim i lakšim uslovima za dobijanje invalidskih pomagala. Da se izmeni rok zamene pomagala na svake tri godine, da se opet uvede automobil kao invalidsko pomagalo na svakih pet godina.
4. Da osobe sa invaliditetom ostvare pravo na dobijanje recepata za vitamine i neophodne lekove koji nisu na pozitivnoj listi.
5. Da republički zavod za zdravstveno osiguranje sklopi saradnju sa svim banjama i pojedinim spa centrima u Srbiji.
6. Da se u roku od godinu dana uklone sve arhitektonske barijere u Srbiji i da se počne sa poštovanjem zakona da nijedan novosagrađeni objekat ne može dobiti upotrebnu dozvolu ako nema prilaz ili lift za osobe sa invaliditetom.
7. Da roditelji ili supružnici koji konstatntno brinu o osobi sa invaliditetom koja je član porodice dobiju zvanje personalnog asistenta i mesečna primanja na nivou prosečnog ličnog dohotka, da se deca koja su zdrava i čiji su roditelji ili jedan od roditelja osobe sa invaliditetom oslobode plaćanja vrtića, školarina, edukativnih izleta, ekskurzija.
8. Da se omogući da svako ko je osoba sa invaliditetom koristi gratis adaptirano taksi ili kombi vozilo bez obzira da li je član nekog udruženja ili ne.
9. Da se uvedu socijalne karte uz poštenu dodelu i kontrulu bez malverzacija.
10. Da se osobe sa invaliditetom koje se školuju i pohađaju fakultet ili visoku školu u zemlji ili inostranstvu finansijski podrže od strane države, da im se obezbede udžbenici i nastavna sredstva gratis.
11. Da se uvoze i kupuju samo tramvaji, trolejbusi i gradski autobusi sa hidrauličnom a ne ručnim platformama.
12. Da se ugrade hidraulične platforme u putničke i turističke autobuse i vozove.

Piše: M.Ilić
Foto: Press centar - M. Miškov

Pogledajte još
Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.